Ölçme ve Değerlendirme


  • Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır.

    Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
  • Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"