Ölçme ve Değerlendirme


Sözlü, yazılı, anlatım, ödev ve proje şeklinde olmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"