Ölçme ve Değerlendirme


1. arasınav

2. proje

3. makale yazımı

4. final

5. derse katılım

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"