Mezuniyet Şartları


Derslerini ve yüksek lisans projesini başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"