Kabul Şartları


Doktora programına başvuru için; Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kütüphanecilik, Türk Dili veya herhangi bir yabancı dil tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SÖZ veya EA-puan türlerinin herhangi birinden) en az 60 puan almak,

YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"