Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kütüphanecilik, Türk Dili veya herhangi bir yabancı dil lisans mezunu olmak,

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"