Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kütüphanecilik, Türk Dili veya herhangi bir yabancı dil lisans mezunu olmak,

Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (SÖZ veya EA-puan türlerinin herhangi birinden) en az 60 puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"