Kabul Şartları


Doktora programına başvuru için; İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SÖZ veya EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak,

Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"