Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji veya Psikoloji lisans mezunu olmak,

Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"