Kabul Şartları


Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş yüksek lisans programlarına ilişkin bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel şartlar dışında en az ellibeş standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

Ayrıca doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az ellibeş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"