Kabul Şartları


Doktora programına başvuru için; Kamu Hukuku veya Özel Hukuk tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (EA-puan türünden) en az 55 puan almak,

YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"