Kabul Şartları


Doktora programına başvuru için; Kamu Hukuku veya Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı mezunu olmak ve ALES’ten (EA-puan türünden) en az 55 puan,

Doktora programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"