Kabul Şartları


Doktora programına başvuru için; İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SÖZ-puan türünden) en az 55 puan almak,

YDS veya YÖKDİL’den (İngilizce) en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"