Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Araştırma Yöntemleri-I115313122120%40.00
Araştırma Yöntemleri-II115313122120%40.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi00000000000%0.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Finans Mühendisliği154533115331%62.00
Finansta İleri Konular154534115332%64.00
Mali Tablolar Analizi154435115332%64.00
Örgüt Teorisi553343115333%66.00
Örgütler Arası Pazarlama553344135336%72.00
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü455445135339%78.00
Pazarlama Teorisi553344335338%76.00
Seminer555555555550%100.00
Tedarik Zinciri Yönetimi454445115336%72.00
Teknoloji ve Örgüt Kuramı454343115333%66.00
Tüketici Davranışları Kuramı453343335336%72.00
Uluslararası Finans154433115330%60.00
Uluslararası Finans415433115330%60.00
Yatırım Analizi515443511332%64.00

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Araştırma Yöntemleri-IÇAÇAÇYOÇAOÇAAZAZÇA
Araştırma Yöntemleri-IIÇAÇAÇYOÇAOÇAAZAZÇA
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi----------
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Finans MühendisliğiÇAÇYYÇYOOÇAÇAÇYO
Finansta İleri KonularÇAÇYYÇYOYÇAÇAÇYO
Mali Tablolar AnaliziÇAÇYYYOÇYÇAÇAÇYO
Örgüt TeorisiÇYÇYOOYOÇAÇAÇYO
Örgütler Arası PazarlamaÇYÇYOOYYÇAOÇYO
Pazarlama Biliminde Teknolojinin RolüYÇYÇYYYÇYÇAOÇYO
Pazarlama TeorisiÇYÇYOOYYOOÇYO
SeminerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Tedarik Zinciri YönetimiYÇYYYYÇYÇAÇAÇYO
Teknoloji ve Örgüt KuramıYÇYYOYOÇAÇAÇYO
Tüketici Davranışları KuramıYÇYOOYOOOÇYO
Uluslararası FinansÇAÇYYYOOÇAÇAÇYO
Uluslararası FinansYÇAÇYYOOÇAÇAÇYO
Yatırım AnaliziÇYÇAÇYYYOÇYÇAÇAO
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Araştırma Yöntemleri-I
Araştırma Yöntemleri-II
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXXXX
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Finans Mühendisliği
Finansta İleri Konular
Mali Tablolar Analizi
Örgüt Teorisi
Örgütler Arası Pazarlama
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü
Pazarlama Teorisi
Seminer
Tedarik Zinciri Yönetimi
Teknoloji ve Örgüt Kuramı
Tüketici Davranışları Kuramı
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans
Yatırım Analizi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"