Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Araştırma Yöntemleri-I11531312212040.00
Araştırma Yöntemleri-II11531312212040.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Doktora Tezi555555555550100.00
Pazarlama Teorisi55334433533876.00
Teknoloji ve Örgüt Kuramı45434311533366.00
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü45544513533978.00
Finansta İleri Konular15453411533264.00
Yatırım Analizi15443511533264.00
Örgüt Teorisi55334311533366.00
Örgütler Arası Pazarlama55334413533672.00
Tüketici Davranışları Kuramı45334333533672.00
Uluslararası Finans15443311533060.00
Finans Mühendisliği15453311533162.00
Seminer555555555550100.00
Uluslararası Finans15443311533060.00
Tedarik Zinciri Yönetimi45444511533672.00
Mali Tablolar Analizi15443511533264.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000000.00

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Araştırma Yöntemleri-IAAÇOAOAOOA
Araştırma Yöntemleri-IIAAÇOAOAOOA
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Pazarlama TeorisiÇÇOOÇÇOOÇO
Teknoloji ve Örgüt KuramıÇÇÇOÇOAAÇO
Pazarlama Biliminde Teknolojinin RolüÇÇÇÇÇÇAOÇO
Finansta İleri KonularAÇÇÇOÇAAÇO
Yatırım AnaliziAÇÇÇOÇAAÇO
Örgüt TeorisiÇÇOOÇOAAÇO
Örgütler Arası PazarlamaÇÇOOÇÇAOÇO
Tüketici Davranışları KuramıÇÇOOÇOOOÇO
Uluslararası FinansAÇÇÇOOAAÇO
Finans MühendisliğiAÇÇÇOOAAÇO
SeminerÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası FinansAÇÇÇOOAAÇO
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇÇÇÇÇAAÇO
Mali Tablolar AnaliziAÇÇÇOÇAAÇO
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Araştırma Yöntemleri-I
Araştırma Yöntemleri-II
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Pazarlama Teorisi
Teknoloji ve Örgüt Kuramı
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü
Finansta İleri Konular
Yatırım Analizi
Örgüt Teorisi
Örgütler Arası Pazarlama
Tüketici Davranışları Kuramı
Uluslararası Finans
Finans Mühendisliği
Seminer
Uluslararası Finans
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"