Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Araştırma Yöntemleri-I1153131221
Araştırma Yöntemleri-II1153131221
Doktora Tezi5555555555
Doktora Tezi5555555555
Doktora Tezi5555555555
Doktora Tezi5555555555
Doktora Tezi5555555555
Doktora Tezi5555555555
Pazarlama Teorisi5533443353
Teknoloji ve Örgüt Kuramı4543431153
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü4554451353
Finansta İleri Konular1545341153
Yatırım Analizi1544351153
Örgüt Teorisi5533431153
Örgütler Arası Pazarlama5533441353
Tüketici Davranışları Kuramı4533433353
Uluslararası Finans1544331153
Finans Mühendisliği1545331153
Seminer5555555555
Uluslararası Finans1544331153
Tedarik Zinciri Yönetimi4544451153
Mali Tablolar Analizi1544351153
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi0000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Araştırma Yöntemleri-IAAÇOAOAOOA
Araştırma Yöntemleri-IIAAÇOAOAOOA
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Doktora TeziÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Pazarlama TeorisiÇÇOOÇÇOOÇO
Teknoloji ve Örgüt KuramıÇÇÇOÇOAAÇO
Pazarlama Biliminde Teknolojinin RolüÇÇÇÇÇÇAOÇO
Finansta İleri KonularAÇÇÇOÇAAÇO
Yatırım AnaliziAÇÇÇOÇAAÇO
Örgüt TeorisiÇÇOOÇOAAÇO
Örgütler Arası PazarlamaÇÇOOÇÇAOÇO
Tüketici Davranışları KuramıÇÇOOÇOOOÇO
Uluslararası FinansAÇÇÇOOAAÇO
Finans MühendisliğiAÇÇÇOOAAÇO
SeminerÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası FinansAÇÇÇOOAAÇO
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇÇÇÇÇAAÇO
Mali Tablolar AnaliziAÇÇÇOÇAAÇO
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Araştırma Yöntemleri-I
Araştırma Yöntemleri-II
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Pazarlama Teorisi
Teknoloji ve Örgüt Kuramı
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü
Finansta İleri Konular
Yatırım Analizi
Örgüt Teorisi
Örgütler Arası Pazarlama
Tüketici Davranışları Kuramı
Uluslararası Finans
Finans Mühendisliği
Seminer
Uluslararası Finans
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"