Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları122121121212121
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları222222222222222
İleri İstatistik ve Uygulamaları111111111111111
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri111111111111111
Yüksek Lisans Tezi111111111111111
Kişilik Psikolojisi111111111111111
Yüksek Lisans Semineri111111111111111
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet111111111111111
Evlilik ve Aile Danışmanlığı213411234151111
Evlilik ve Aile Danışmanlığı221222222222222
İleri Ergenlik Psikolojisi121213122312313
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 111111111111111
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma333333333333333
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi111111111111111
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları333333333333331
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar111111111111111
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar333333333333333
Psikolojik Danışma Kuramları 111111111111111
Çocuklarda Grup Danışma333333333333333
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları111111111111111
İleri Ergenlik Psikolojisi123123123123123
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları211111111111111
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları123451234512345
Psikolojiye Giriş111111111111111
Gelişim Psikolojisi212211221323111
Yüksek Lisans Tezi111111111111111
İleri Psikolojik Danışma Kuramları111111111111111
Mesleki Rehberlik ve Danışma 111111111111111
Kariyer Danışmanlığı000000000000000
Yüksek Lisans Semineri000000000000000
Yüksek Lisans Semineri000000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıAOOAOAAOAOAOAOA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İstatistik ve UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
Kişilik PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetAAAAAAAAAAAAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOAOÇAAOOÇAÇAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOOAOOOOOOOOOOOO
İleri Ergenlik PsikolojisiAOAOAOAOOOAOOAO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOA
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarAAAAAAAAAAAAAAA
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışma Kuramları AAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Grup DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Ergenlik PsikolojisiAOOAOOAOOAOOAOO
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıOAAAAAAAAAAAAAA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıAOOÇÇAOOÇÇAOOÇÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim PsikolojisiOAOOAAOOAOOOAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki Rehberlik ve Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Kariyer DanışmanlığıAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Kişilik Psikolojisi
Yüksek Lisans Semineri
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
İleri Ergenlik Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Psikolojik Danışma Kuramları
Çocuklarda Grup Danışma
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
İleri Ergenlik Psikolojisi
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Psikolojiye Giriş
Gelişim Psikolojisi
Yüksek Lisans Tezi
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Kariyer DanışmanlığıXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"