Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları12212112121212122%29.33
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları22222222222222230%40.00
İleri İstatistik ve Uygulamaları11111111111111115%20.00
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri11111111111111115%20.00
Yüksek Lisans Tezi11111111111111115%20.00
Kişilik Psikolojisi11111111111111115%20.00
Yüksek Lisans Semineri11111111111111115%20.00
Evlilik ve Aile Danışmanlığı21341123415111131%41.33
İleri Ergenlik Psikolojisi12121312231231328%37.33
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet11111111111111115%20.00
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma33333333333333345%60.00
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi11111111111111115%20.00
Evlilik ve Aile Danışmanlığı22122222222222229%38.67
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları33333333333333143%57.33
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar11111111111111115%20.00
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar33333333333333345%60.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 11111111111111115%20.00
Çocuklarda Grup Danışma33333333333333345%60.00
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları11111111111111115%20.00
İleri Ergenlik Psikolojisi12312312312312330%40.00
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları21111111111111116%21.33
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları12345123451234545%60.00
Psikolojiye Giriş11111111111111115%20.00
Gelişim Psikolojisi21221122132311125%33.33
Yüksek Lisans Tezi11111111111111115%20.00
İleri Psikolojik Danışma Kuramları11111111111111115%20.00
Mesleki Rehberlik ve Danışma 11111111111111115%20.00
Psikolojik Danışma Kuramları 11111111111111115%20.00
Kariyer Danışmanlığı0000000000000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri0000000000000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri0000000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıAOOAOAAOAOAOAOA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İstatistik ve UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
Kişilik PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOAOÇAAOOÇAÇAAAA
İleri Ergenlik PsikolojisiAOAOAOAOOOAOOAO
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetAAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOOAOOOOOOOOOOOO
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOA
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarAAAAAAAAAAAAAAA
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Grup DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Ergenlik PsikolojisiAOOAOOAOOAOOAOO
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıOAAAAAAAAAAAAAA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıAOOÇÇAOOÇÇAOOÇÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim PsikolojisiOAOOAAOOAOOOAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki Rehberlik ve Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışma Kuramları AAAAAAAAAAAAAAA
Kariyer DanışmanlığıAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Kişilik Psikolojisi
Yüksek Lisans Semineri
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
İleri Ergenlik Psikolojisi
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Çocuklarda Grup Danışma
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
İleri Ergenlik Psikolojisi
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Psikolojiye Giriş
Gelişim Psikolojisi
Yüksek Lisans Tezi
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Psikolojik Danışma Kuramları
Kariyer DanışmanlığıXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"