Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları1221211212121212229.33
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları2222222222222223040.00
İleri İstatistik ve Uygulamaları1111111111111111520.00
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri1111111111111111520.00
Yüksek Lisans Tezi1111111111111111520.00
Kişilik Psikolojisi1111111111111111520.00
Yüksek Lisans Semineri1111111111111111520.00
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet1111111111111111520.00
Evlilik ve Aile Danışmanlığı2134112341511113141.33
Evlilik ve Aile Danışmanlığı2212222222222222938.67
İleri Ergenlik Psikolojisi1212131223123132837.33
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 1111111111111111520.00
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma3333333333333334560.00
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi1111111111111111520.00
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları3333333333333314357.33
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar1111111111111111520.00
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar3333333333333334560.00
Psikolojik Danışma Kuramları 1111111111111111520.00
Çocuklarda Grup Danışma3333333333333334560.00
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları1111111111111111520.00
İleri Ergenlik Psikolojisi1231231231231233040.00
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları2111111111111111621.33
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları1234512345123454560.00
Psikolojiye Giriş1111111111111111520.00
Gelişim Psikolojisi2122112213231112533.33
Yüksek Lisans Tezi1111111111111111520.00
İleri Psikolojik Danışma Kuramları1111111111111111520.00
Mesleki Rehberlik ve Danışma 1111111111111111520.00
Kariyer Danışmanlığı00000000000000000.00
Yüksek Lisans Semineri00000000000000000.00
Yüksek Lisans Semineri00000000000000000.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıAOOAOAAOAOAOAOA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İstatistik ve UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
Kişilik PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetAAAAAAAAAAAAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOAOÇAAOOÇAÇAAAA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıOOAOOOOOOOOOOOO
İleri Ergenlik PsikolojisiAOAOAOAOOOAOOAO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOOOOOOOOOOOOOOA
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarAAAAAAAAAAAAAAA
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışma Kuramları AAAAAAAAAAAAAAA
Çocuklarda Grup DanışmaOOOOOOOOOOOOOOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Ergenlik PsikolojisiAOOAOOAOOAOOAOO
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıOAAAAAAAAAAAAAA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıAOOÇÇAOOÇÇAOOÇÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim PsikolojisiOAOOAAOOAOOOAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAAAAAAA
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki Rehberlik ve Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Kariyer DanışmanlığıAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans SemineriAAAAAAAAAAAAAAA
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Kişilik Psikolojisi
Yüksek Lisans Semineri
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
İleri Ergenlik Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Psikolojik Danışma Kuramları
Çocuklarda Grup Danışma
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
İleri Ergenlik Psikolojisi
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Psikolojiye Giriş
Gelişim Psikolojisi
Yüksek Lisans Tezi
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Kariyer DanışmanlığıXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans SemineriXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"