Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları33221111111141124%32.00
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları55555524152341557%76.00
Bölüm Seçmeli Ders23322223242321336%48.00
Bölüm Seçmeli Ders23322223242321336%48.00
Bölüm Seçmeli Ders23322223242321336%48.00
Bölüm Seçmeli Ders23322223242321336%48.00
Çocuklarda Grup Danışma23352332524241445%60.00
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları44554535243341557%76.00
İleri Ergenlik Psikolojisi33423434142321342%56.00
İleri İstatistik ve Uygulamaları32221111121141225%33.33
İleri İstatistik ve Uygulamaları13222111121141225%33.33
Kişilik Psikolojisi22432323233321237%49.33
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi34432323243321443%57.33
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları34435423254323350%66.67
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları34435423254323350%66.67
Psikolojik Danışma Uygulamaları43555424253242555%73.33
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri34435423253232348%64.00
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar34445424253333453%70.67
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar34445424253333453%70.67
Yüksek Lisans Semineri23433222242242340%53.33
Yüksek Lisans Semineri23433222242242340%53.33
Yüksek Lisans Tezi34433222242252242%56.00
İlişkili Ders Sayısı / 22222222222222222222222222222222--
İlişki Ağırlığı627482656964436639875254683570--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAÇA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOYÇAÇY
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Çocuklarda Grup DanışmaAZOOÇYAZOOAZÇYAZYAZYÇAY
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıYYÇYÇYYÇYOÇYAZYOOYÇAÇY
İleri Ergenlik PsikolojisiOOYAZOYOYÇAYAZOAZÇAO
İleri İstatistik ve UygulamalarıOAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAYÇAAZ
İleri İstatistik ve UygulamalarıÇAOAZAZAZÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAYÇAAZ
Kişilik PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAAZ
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOYYOAZOAZOAZYOOAZÇAY
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOYYOÇYYAZOAZÇYYOAZOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOYYOÇYYAZOAZÇYYOAZOO
Psikolojik Danışma UygulamalarıYOÇYÇYÇYYAZYAZÇYOAZYAZÇY
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriOYYOÇYYAZOAZÇYOAZOAZO
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOYYYÇYYAZYAZÇYOOOOY
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOYYYÇYYAZYAZÇYOOOOY
Yüksek Lisans SemineriAZOYOOAZAZAZAZYAZAZYAZO
Yüksek Lisans SemineriAZOYOOAZAZAZAZYAZAZYAZO
Yüksek Lisans TeziOYYOOAZAZAZAZYAZAZÇYAZAZ
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000333351330131
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )733967173172106954
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )139485329017133410
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )19112170501120904
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )114372020700103
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çocuklarda Grup Danışma
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri İstatistik ve Uygulamaları
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Kişilik Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
İlişkili Ders Sayısı / 22222222222222222222222222222222
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"