Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30T%
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları332211111111411
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları555555241523415
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Çocuklarda Grup Danışma335233252422414
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları445545352433415
İleri Ergenlik Psikolojisi333424341423213
İleri İstatistik ve Uygulamaları33222222111111111122111144112250%33.33
İleri İstatistik ve Uygulamaları322211111211412
Kişilik Psikolojisi224323232333212
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi344323232433214
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları334444335544223322554433223333100%66.67
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları344354232543233
Psikolojik Danışma Uygulamaları345554242532425
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri344354232532323
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar334444445544224422553333333344106%70.67
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar344454242533334
Yüksek Lisans Semineri32322334433332222222244222244280%53.33
Yüksek Lisans Semineri234332222422423
Yüksek Lisans Tezi234433222242252
İlişkili Ders Sayısı / 22222222222222222222222222222222444444444444444--
İlişki Ağırlığı627281666967486846855356623368107716161010991313991212--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAÇA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOYÇAÇY
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Çocuklarda Grup DanışmaOOÇYAZOOAZÇYAZYAZAZYÇAY
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıYYÇYÇYYÇYOÇYAZYOOYÇAÇY
İleri Ergenlik PsikolojisiOOOYAZYOYÇAYAZOAZÇAO
İleri İstatistik ve UygulamalarıOOAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZAZÇAÇAÇAÇAYYÇAÇAAZAZ
İleri İstatistik ve UygulamalarıOAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAYÇAAZ
Kişilik PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAAZ
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOYYOAZOAZOAZYOOAZÇAY
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOOYYYYOOÇYÇYYYAZAZOOAZAZÇYÇYYYOOAZAZOOOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOYYOÇYYAZOAZÇYYOAZOO
Psikolojik Danışma UygulamalarıOYÇYÇYÇYYAZYAZÇYOAZYAZÇY
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriOYYOÇYYAZOAZÇYOAZOAZO
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOOYYYYYYÇYÇYYYAZAZYYAZAZÇYÇYOOOOOOOOYY
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOYYYÇYYAZYAZÇYOOOOY
Yüksek Lisans SemineriOAZOAZAZOOYYOOOOAZAZAZAZAZAZAZAZYYAZAZAZAZYYAZ
Yüksek Lisans SemineriAZOYOOAZAZAZAZYAZAZYAZO
Yüksek Lisans TeziAZOYYOOAZAZAZAZYAZAZÇYAZ
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000222252331132111001111001100
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )7339771531411061174133111111111111
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1311574341012611229100001122112222
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )17103481501032704100111100220011
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )114352022700103000220000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çocuklarda Grup Danışma
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri İstatistik ve Uygulamaları
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Kişilik Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
İlişkili Ders Sayısı / 22222222222222222222222222222222444444444444444
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"