Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları213122342342342
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları123451234543211
İleri Psikolojik Danışma Kuramları223123211111222
Kariyer Danışmanlığı413212321111131
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri312332134321121
İleri İstatistik ve Uygulamaları123121323123123
Yüksek Lisans Projesi213212322312121
Evlilik ve Aile Danışmanlığı132412222222211
İleri Ergenlik Psikolojisi231232121212331
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları221331111111111
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma213431122222222
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi213243213213211
Kişilik Psikolojisi132121231231231
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar231251232123241
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar213213123412531
Evlilik ve Aile Danışmanlığı123132111111231
Çocuklarda Grup Danışma321221222222222
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 312252123122121
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları123132323231121
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet312231231232121
İleri Ergenlik Psikolojisi312312222222223
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma132123211112223
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi321222211221131
Kişilik Psikolojisi212332121122121
Psikolojik Danışma Kuramları 113212322322111
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları321242222222223
Gelişim Psikolojisi123223111122331
Psikolojiye Giriş122343214233212
Mesleki Rehberlik ve Danışma 211221234552321
İleri Ergenlik Psikolojisi000000000000000
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi000000000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları000000000000000
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları000000000000000
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları000000000000000
Mesleki Rehberlik ve Danışma 000000000000000
Gelişim Psikolojisi000000000000000
Psikolojiye Giriş000000000000000
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 000000000000000
Psikolojik Danışma Kuramları 000000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıOAOAOOOÇOOÇOOÇO
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıAOOÇÇAOOÇÇÇOOAA
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıOOOAOOOAAAAAOOO
Kariyer DanışmanlığıÇAOOAOOOAAAAAOA
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriOAOOOOAOÇOOAAOA
İleri İstatistik ve UygulamalarıAOOAOAOOOAOOAOO
Yüksek Lisans ProjesiOAOOAOOOOOAOAOA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıAOOÇAOOOOOOOOAA
İleri Ergenlik PsikolojisiOOAOOOAOAOAOOOA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOOAOOAAAAAAAAAA
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaOAOÇOAAOOOOOOOO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOAOOÇOOAOOAOOAA
Kişilik PsikolojisiAOOAOAOOAOOAOOA
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOOAOÇAOOOAOOOÇA
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarOAOOAOAOOÇAOÇOA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıAOOAOOAAAAAAOOA
Çocuklarda Grup DanışmaOOAOOAOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma OAOOÇOAOOAOOAOA
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıAOOAOOOOOOOAAOA
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetOAOOOAOOAOOOAOA
İleri Ergenlik PsikolojisiOAOOAOOOOOOOOOO
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaAOOAOOOAAAAOOOO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOOAOOOOAAOOAAOA
Kişilik PsikolojisiOAOOOOAOAAOOAOA
Psikolojik Danışma Kuramları AAOOAOOOOOOOAAA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOOAOÇOOOOOOOOOO
Gelişim PsikolojisiAOOOOOAAAAOOOOA
Psikolojiye GirişAOOOÇOOAÇOOOOAO
Mesleki Rehberlik ve Danışma OAAOOAOOÇÇÇOOOA
İleri Ergenlik PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıAAAAAAAAAAAAAAA
Mesleki Rehberlik ve Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma AAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışma Kuramları AAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Kariyer Danışmanlığı
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
İleri İstatistik ve Uygulamaları
Yüksek Lisans Projesi
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
İleri Ergenlik Psikolojisi
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kişilik Psikolojisi
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Çocuklarda Grup Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
İleri Ergenlik Psikolojisi
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kişilik Psikolojisi
Psikolojik Danışma Kuramları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Gelişim Psikolojisi
Psikolojiye Giriş
Mesleki Rehberlik ve Danışma
İleri Ergenlik PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
Mesleki Rehberlik ve Danışma XXXXXXXXXXXXXXX
Gelişim PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Rehberlik ve Psikolojik Danışma XXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojik Danışma Kuramları XXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"