Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları12345123454321141%54.67
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları0000000000000000%0.00
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar21321312341253134%45.33
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları22133111111111121%28.00
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları32124222222222333%44.00
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları0000000000000000%0.00
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma21343112222222231%41.33
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma13212321111222327%36.00
Çocuklarda Grup Danışma32122122222222229%38.67
Evlilik ve Aile Danışmanlığı13241222222221129%38.67
Evlilik ve Aile Danışmanlığı12313211111123124%32.00
Gelişim Psikolojisi0000000000000000%0.00
Gelişim Psikolojisi12322311112233128%37.33
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları21312234234234238%50.67
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları0000000000000000%0.00
İleri Ergenlik Psikolojisi23123212121233129%38.67
İleri Ergenlik Psikolojisi31231222222222331%41.33
İleri Ergenlik Psikolojisi0000000000000000%0.00
İleri İstatistik ve Uygulamaları12312132312312330%40.00
İleri Psikolojik Danışma Kuramları22312321111122226%34.67
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet31223123123212129%38.67
Kariyer Danışmanlığı41321232111113127%36.00
Kişilik Psikolojisi13212123123123128%37.33
Kişilik Psikolojisi21233212112212126%34.67
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi21324321321321131%41.33
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi32122221122113126%34.67
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi0000000000000000%0.00
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları12313232323112130%40.00
Mesleki Rehberlik ve Danışma 21122123455232136%48.00
Mesleki Rehberlik ve Danışma 0000000000000000%0.00
Psikolojik Danışma Kuramları 11321232232211127%36.00
Psikolojik Danışma Kuramları 0000000000000000%0.00
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri31233213432112132%42.67
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar23125123212324134%45.33
Psikolojiye Giriş12234321423321235%46.67
Psikolojiye Giriş0000000000000000%0.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 31225212312212130%40.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 0000000000000000%0.00
Yüksek Lisans Projesi21321232231212128%37.33
İlişkili Ders Sayısı / 39393939393939393939393939393939--
İlişki Ağırlığı565659647355555860606055546342--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıÇAAZOYÇYÇAAZOYÇYYOAZÇAÇA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları---------------
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarAZÇAOAZÇAOÇAAZOYÇAAZÇYOÇA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıAZAZÇAOOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıOAZÇAAZYAZAZAZAZAZAZAZAZAZO
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları---------------
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaAZÇAOYOÇAÇAAZAZAZAZAZAZAZAZ
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaÇAOAZÇAAZOAZÇAÇAÇAÇAAZAZAZO
Çocuklarda Grup DanışmaOAZÇAAZAZÇAAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Evlilik ve Aile DanışmanlığıÇAOAZYÇAAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıÇAAZOÇAOAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZOÇA
Gelişim Psikolojisi---------------
Gelişim PsikolojisiÇAAZOAZAZOÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇA
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıAZÇAOÇAAZAZOYAZOYAZOYAZ
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları---------------
İleri Ergenlik PsikolojisiAZOÇAAZOAZÇAAZÇAAZÇAAZOOÇA
İleri Ergenlik PsikolojisiOÇAAZOÇAAZAZAZAZAZAZAZAZAZO
İleri Ergenlik Psikolojisi---------------
İleri İstatistik ve UygulamalarıÇAAZOÇAAZÇAOAZOÇAAZOÇAAZO
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıAZAZOÇAAZOAZÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZ
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetOÇAAZAZOÇAAZOÇAAZOAZÇAAZÇA
Kariyer DanışmanlığıYÇAOAZÇAAZOAZÇAÇAÇAÇAÇAOÇA
Kişilik PsikolojisiÇAOAZÇAAZÇAAZOÇAAZOÇAAZOÇA
Kişilik PsikolojisiAZÇAAZOOAZÇAAZÇAÇAAZAZÇAAZÇA
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAZÇAOAZYOAZÇAOAZÇAOAZÇAÇA
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOAZÇAAZAZAZAZÇAÇAAZAZÇAÇAOÇA
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi---------------
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıÇAAZOÇAOAZOAZOAZOÇAÇAAZÇA
Mesleki Rehberlik ve Danışma AZÇAÇAAZAZÇAAZOYÇYÇYAZOAZÇA
Mesleki Rehberlik ve Danışma ---------------
Psikolojik Danışma Kuramları ÇAÇAOAZÇAAZOAZAZOAZAZÇAÇAÇA
Psikolojik Danışma Kuramları ---------------
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriOÇAAZOOAZÇAOYOAZÇAÇAAZÇA
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarAZOÇAAZÇYÇAAZOAZÇAAZOAZYÇA
Psikolojiye GirişÇAAZAZOYOAZÇAYAZOOAZÇAAZ
Psikolojiye Giriş---------------
Rehberlik ve Psikolojik Danışma OÇAAZAZÇYAZÇAAZOÇAAZAZÇAAZÇA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ---------------
Yüksek Lisans ProjesiAZÇAOAZÇAAZOAZAZOÇAAZÇAAZÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )101010101010101010101010101010
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )101196799811109811620
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )12910149141414912131613145
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )6910676665445474
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )100330014120020
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )000030000210100
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Çocuklarda Grup Danışma
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Gelişim PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
Gelişim Psikolojisi
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri Ergenlik PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
İleri İstatistik ve Uygulamaları
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
Kariyer Danışmanlığı
Kişilik Psikolojisi
Kişilik Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXX
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Danışma XXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Danışma Kuramları XXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma XXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 39393939393939393939393939393939
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"