Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38PÇ39PÇ40PÇ41PÇ42PÇ43PÇ44PÇ45T%
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları332211111111411
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları333322221111111111111111441111
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar243232432423223
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar243232432423223
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları555555241523415
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları555555241523415
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları555555241523415
Bölüm Seçmeli Ders323322223242213
Bölüm Seçmeli Ders323222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Bölüm Seçmeli Ders233222232423213
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma555555241523313
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma555555241523313
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma555555241523313
Çocuklarda Grup Danışma433523325242241
Evlilik ve Aile Danışmanlığı233222232323413
Evlilik ve Aile Danışmanlığı233222232323413
Gelişim Psikolojisi224323232333212
Gelişim Psikolojisi224323232333212
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları445545352433415
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları444455554455335522443333441155
İleri Ergenlik Psikolojisi334234341423213
İleri Ergenlik Psikolojisi334234341423213
İleri Ergenlik Psikolojisi334234341423213
İleri İstatistik ve Uygulamaları31322223222112111113111213122112111341411223280%35.56
İleri Psikolojik Danışma Kuramları445545352433415
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet433334341332213
Kariyer Danışmanlığı223232333123212
Kişilik Kuramları 323333332332212
Kişilik Psikolojisi224323232333213
Kişilik Psikolojisi224323232333213
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi344323232433214
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi344323232433214
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi234433232433214
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları334444335544223322554433223333
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları344354232543233
Mesleki Rehberlik ve Danışma 344554342532425
Mesleki Rehberlik ve Danışma 344554342532425
Psikolojik Danışma Kuramları 445445352433413
Psikolojik Danışma Kuramları 445445352433413
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri344354232532323
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar334444445544224422553333333344
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar344454242533334
Psikolojiye Giriş233222232423213
Psikolojiye Giriş233222232423213
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 443443332433214
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 444344333243321
Yüksek Lisans Projesi234332222422423
İlişkili Ders Sayısı / 54545454545454545454545454545454555555555555555111111111111111--
İlişki Ağırlığı15818620116816817413118410321113515214069176148816181212111214169101514121113414112232--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38PÇ39PÇ40PÇ41PÇ42PÇ43PÇ44PÇ45
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAÇA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve UygulamalarıOOOOAZAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYYÇAÇAÇAÇA
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarAZYOAZOAZYOAZYAZOAZAZO
Bilişsel-Davranışsal (BDT) YaklaşımlarAZYOAZOAZYOAZYAZOAZAZO
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOYÇAÇY
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOYÇAÇY
Bireysel Psikolojik Danışma UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOYÇAÇY
Bölüm Seçmeli DersOAZOOAZAZAZAZOAZYAZAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersOAZOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Bölüm Seçmeli DersAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOOÇAO
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOOÇAO
Çocuklarda Bireysel Psikolojik DanışmaÇYÇYÇYÇYÇYÇYAZYÇAÇYAZOOÇAO
Çocuklarda Grup DanışmaYOOÇYAZOOAZÇYAZYAZAZYÇA
Evlilik ve Aile DanışmanlığıAZOOAZAZAZAZOAZOAZOYÇAO
Evlilik ve Aile DanışmanlığıAZOOAZAZAZAZOAZOAZOYÇAO
Gelişim PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAAZ
Gelişim PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAAZ
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıYYÇYÇYYÇYOÇYAZYOOYÇAÇY
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve UygulamalarıYYYYÇYÇYÇYÇYYYÇYÇYOOÇYÇYAZAZYYOOOOYYÇAÇAÇYÇY
İleri Ergenlik PsikolojisiOOYAZOYOYÇAYAZOAZÇAO
İleri Ergenlik PsikolojisiOOYAZOYOYÇAYAZOAZÇAO
İleri Ergenlik PsikolojisiOOYAZOYOYÇAYAZOAZÇAO
İleri İstatistik ve UygulamalarıOÇAOAZAZAZAZOAZAZAZÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇAÇAAZÇAOÇAAZAZÇAÇAAZÇAÇAÇAOYÇAYÇAÇAAZAZOAZ
İleri Psikolojik Danışma KuramlarıYYÇYÇYYÇYOÇYAZYOOYÇAÇY
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal CinsiyetYOOOOYOYÇAOOAZAZÇAO
Kariyer DanışmanlığıAZAZOAZOAZOOOÇAAZOAZÇAAZ
Kişilik Kuramları OAZOOOOOOAZOOAZAZÇAAZ
Kişilik PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAO
Kişilik PsikolojisiAZAZYOAZOAZOAZOOOAZÇAO
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOYYOAZOAZOAZYOOAZÇAY
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiOYYOAZOAZOAZYOOAZÇAY
Kriz Yönetimi ve Travma PsikolojisiAZOYYOOAZOAZYOOAZÇAY
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOOYYYYOOÇYÇYYYAZAZOOAZAZÇYÇYYYOOAZAZOOOO
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma YaklaşımlarıOYYOÇYYAZOAZÇYYOAZOO
Mesleki Rehberlik ve Danışma OYYÇYÇYYOYAZÇYOAZYAZÇY
Mesleki Rehberlik ve Danışma OYYÇYÇYYOYAZÇYOAZYAZÇY
Psikolojik Danışma Kuramları YYÇYYYÇYOÇYAZYOOYÇAO
Psikolojik Danışma Kuramları YYÇYYYÇYOÇYAZYOOYÇAO
Psikolojik Danışmada Araştırma SemineriOYYOÇYYAZOAZÇYOAZOAZO
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOOYYYYYYÇYÇYYYAZAZYYAZAZÇYÇYOOOOOOOOYY
Psikolojik Danışmada Çağdaş YaklaşımlarOYYYÇYYAZYAZÇYOOOOY
Psikolojiye GirişAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Psikolojiye GirişAZOOAZAZAZAZOAZYAZOAZÇAO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma YYOYYOOOAZYOOAZÇAY
Rehberlik ve Psikolojik Danışma YYYOYYOOOAZYOOAZÇA
Yüksek Lisans ProjesiAZOYOOAZAZAZAZYAZAZYAZO
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000000000000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )01001111132232423222212221103212101110010110000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )23422224193423822883294033000001110110010000000001101
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1825221491215310820406331100012233122211000001000000010
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )718198811314129321408100111100220011000000101000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )66111012111621311008100220000000011000000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28PÇ29PÇ30PÇ31PÇ32PÇ33PÇ34PÇ35PÇ36PÇ37PÇ38PÇ39PÇ40PÇ41PÇ42PÇ43PÇ44PÇ45
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma
Çocuklarda Grup Danışma
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri Ergenlik Psikolojisi
İleri İstatistik ve Uygulamaları
İleri Psikolojik Danışma Kuramları
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet
Kariyer Danışmanlığı
Kişilik Kuramları
Kişilik Psikolojisi
Kişilik Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 54545454545454545454545454545454555555555555555111111111111111
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"