Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Kur'an'ın Ana Konuları00000
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem00000
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar00000
Tasavvuf Metafiziği00000
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri00000
Kelam İlminin Temel Meseleleri00000
Doktora Tezi00000
Doktora Tezi00000
Doktora Tezi00000
Doktora Tezi00000
Doktora Tezi00000
Doktora Tezi00000
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri00000
İslam Hukuku Metinleri00000
Hadis Tahrici ve Tenkidi00000
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği00000
Arap Edebiyatı Metinleri00000
Seminer00000
Klasik Kelam Metinleri00000
Klasik Kelam Metinleri00000
Hadis Tahrici ve Tenkidi00000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Kur'an'ın Ana KonularıAAAAA
Hadisin Anlaşılmasında YöntemAAAAA
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarAAAAA
Tasavvuf MetafiziğiAAAAA
İslam Hukukunda Hikmet-i TeşriAAAAA
Kelam İlminin Temel MeseleleriAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Mukayeseli Tasavvuf MetinleriAAAAA
İslam Hukuku MetinleriAAAAA
Hadis Tahrici ve TenkidiAAAAA
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiAAAAA
Arap Edebiyatı MetinleriAAAAA
SeminerAAAAA
Klasik Kelam MetinleriAAAAA
Klasik Kelam MetinleriAAAAA
Hadis Tahrici ve TenkidiAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Kur'an'ın Ana KonularıXXXXX
Hadisin Anlaşılmasında YöntemXXXXX
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarXXXXX
Tasavvuf MetafiziğiXXXXX
İslam Hukukunda Hikmet-i TeşriXXXXX
Kelam İlminin Temel MeseleleriXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Mukayeseli Tasavvuf MetinleriXXXXX
İslam Hukuku MetinleriXXXXX
Hadis Tahrici ve TenkidiXXXXX
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiXXXXX
Arap Edebiyatı MetinleriXXXXX
SeminerXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Hadis Tahrici ve TenkidiXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"