Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5T%
Kur'an'ın Ana Konuları000000%0.00
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem000000%0.00
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar000000%0.00
Tasavvuf Metafiziği000000%0.00
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri000000%0.00
Kelam İlminin Temel Meseleleri000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri000000%0.00
İslam Hukuku Metinleri000000%0.00
Hadis Tahrici ve Tenkidi000000%0.00
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği000000%0.00
Arap Edebiyatı Metinleri000000%0.00
Seminer000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000%0.00
Hadis Tahrici ve Tenkidi000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Kur'an'ın Ana KonularıAAAAA
Hadisin Anlaşılmasında YöntemAAAAA
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarAAAAA
Tasavvuf MetafiziğiAAAAA
İslam Hukukunda Hikmet-i TeşriAAAAA
Kelam İlminin Temel MeseleleriAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Doktora TeziAAAAA
Mukayeseli Tasavvuf MetinleriAAAAA
İslam Hukuku MetinleriAAAAA
Hadis Tahrici ve TenkidiAAAAA
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiAAAAA
Arap Edebiyatı MetinleriAAAAA
SeminerAAAAA
Klasik Kelam MetinleriAAAAA
Klasik Kelam MetinleriAAAAA
Hadis Tahrici ve TenkidiAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Kur'an'ın Ana KonularıXXXXX
Hadisin Anlaşılmasında YöntemXXXXX
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarXXXXX
Tasavvuf MetafiziğiXXXXX
İslam Hukukunda Hikmet-i TeşriXXXXX
Kelam İlminin Temel MeseleleriXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Mukayeseli Tasavvuf MetinleriXXXXX
İslam Hukuku MetinleriXXXXX
Hadis Tahrici ve TenkidiXXXXX
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiXXXXX
Arap Edebiyatı MetinleriXXXXX
SeminerXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Hadis Tahrici ve TenkidiXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"