Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5T%
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar000000%0.00
Arap Edebiyatı Metinleri000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Doktora Tezi000000%0.00
Hadis Tahrici ve Tenkidi000000%0.00
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem000000%0.00
İslam Hukuku Metinleri000000%0.00
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri000000%0.00
Kelam İlminin Temel Meseleleri000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000%0.00
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği000000%0.00
Kur'an'ın Ana Konuları000000%0.00
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri000000%0.00
Seminer000000%0.00
Tasavvuf Metafiziği000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 272727272727--
İlişki Ağırlığı00000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar-----
Arap Edebiyatı Metinleri-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Doktora Tezi-----
Doktora Tezi-----
Doktora Tezi-----
Doktora Tezi-----
Doktora Tezi-----
Doktora Tezi-----
Hadis Tahrici ve Tenkidi-----
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem-----
İslam Hukuku Metinleri-----
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri-----
Kelam İlminin Temel Meseleleri-----
Klasik Kelam Metinleri-----
Klasik Kelam Metinleri-----
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği-----
Kur'an'ın Ana Konuları-----
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri-----
Seminer-----
Tasavvuf Metafiziği-----
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )2727272727
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Arap Dili ve Edebiyatı Temel KaynaklarXXXXX
Arap Edebiyatı MetinleriXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Doktora TeziXXXXX
Hadis Tahrici ve TenkidiXXXXX
Hadisin Anlaşılmasında YöntemXXXXX
İslam Hukuku MetinleriXXXXX
İslam Hukukunda Hikmet-i TeşriXXXXX
Kelam İlminin Temel MeseleleriXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXX
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiXXXXX
Kur'an'ın Ana KonularıXXXXX
Mukayeseli Tasavvuf MetinleriXXXXX
SeminerXXXXX
Tasavvuf MetafiziğiXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 272727272727
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"