Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
İslam Ekonomisi000000000000.00
Uluslararası İktisat000000000000.00
İslam İktisat Hukuku000000000000.00
Osmanlı Ekonomisi ve Finansı000000000000.00
Türkiye Ekonomisi000000000000.00
İktisat Tarihi000000000000.00
İslami Finans Enstrümanları000000000000.00
İslam Hukuk Metodolojisi000000000000.00
İslam İktisat Analizi000000000000.00
Araştırma Yöntemleri000000000000.00
Uluslararası Finans000000000000.00
Fıkıh ve Çağdaş Finansal İşlemler000000000000.00
İş ve Finans Tarihi000000000000.00
Osmanlıda Para Vakıfları000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Doktora Tezi000000000000.00
Seminer000000000000.00
İktisat Teorisi000000000000.00
Türkiye’de Katılım Bankacılığı000000000000.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

İslam EkonomisiAAAAAAAAAA
Uluslararası İktisatAAAAAAAAAA
İslam İktisat HukukuAAAAAAAAAA
Osmanlı Ekonomisi ve FinansıAAAAAAAAAA
Türkiye EkonomisiAAAAAAAAAA
İktisat TarihiAAAAAAAAAA
İslami Finans EnstrümanlarıAAAAAAAAAA
İslam Hukuk MetodolojisiAAAAAAAAAA
İslam İktisat AnaliziAAAAAAAAAA
Araştırma YöntemleriAAAAAAAAAA
Uluslararası FinansAAAAAAAAAA
Fıkıh ve Çağdaş Finansal İşlemlerAAAAAAAAAA
İş ve Finans TarihiAAAAAAAAAA
Osmanlıda Para VakıflarıAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
SeminerAAAAAAAAAA
İktisat TeorisiAAAAAAAAAA
Türkiye’de Katılım BankacılığıAAAAAAAAAA
İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Uluslararası İktisatXXXXXXXXXX
İslam İktisat HukukuXXXXXXXXXX
Osmanlı Ekonomisi ve FinansıXXXXXXXXXX
Türkiye EkonomisiXXXXXXXXXX
İktisat TarihiXXXXXXXXXX
İslami Finans EnstrümanlarıXXXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXX
İslam İktisat AnaliziXXXXXXXXXX
Araştırma YöntemleriXXXXXXXXXX
Uluslararası FinansXXXXXXXXXX
Fıkıh ve Çağdaş Finansal İşlemlerXXXXXXXXXX
İş ve Finans TarihiXXXXXXXXXX
Osmanlıda Para VakıflarıXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
SeminerXXXXXXXXXX
İktisat TeorisiXXXXXXXXXX
Türkiye’de Katılım BankacılığıXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"