Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Arapça Tercüme Teknikleri4433432427%67.50
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri4224333425%62.50
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri4342343326%65.00
Günümüz Fıkıh Meseleleri4334424428%70.00
Günümüz Fıkıh Problemleri4334424428%70.00
Günümüz Tefsir Problemleri3234234324%60.00
Günümüz Tefsir Problemleri000000000%0.00
Günümüzde Hadis Çalışmaları2323432423%57.50
Hadis İlmine Giriş000000000%0.00
Hadis Usulü ve Edebiyatı4234233425%62.50
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem3443434328%70.00
İleri Arapça3344332426%65.00
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları3432434326%65.00
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları4343443227%67.50
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları4343443227%67.50
İslam Hukuk Metodolojisi3434333225%62.50
İslami Araştırmalarda Usul3344344328%70.00
İslami İlimlerde Usul4333444429%72.50
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini4434443430%75.00
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf3344324427%67.50
Klasik Fıkıh Metinleri000000000%0.00
Kur’an İlimleri ve Kaynakları4444333429%72.50
Kur'an Tarihi ve İlimleri4433344429%72.50
Sistematik Kelam II000000000%0.00
Tasavvuf000000000%0.00
Tasavvuf Terminolojisi3333444428%70.00
Tasavvuf Terminolojisi000000000%0.00
Tefsir İlmine Giriş000000000%0.00
Yüksek Lisans Projesi4444333429%72.50
İlişkili Ders Sayısı / 292929292929292929--
İlişki Ağırlığı7871737675717377--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Arapça Tercüme TeknikleriYYOOYOAZY
Araştırma Yöntemleri ve TeknikleriYAZAZYOOOY
Ehli Sünnet Kelamının Temel MeseleleriYOYAZOYOO
Günümüz Fıkıh MeseleleriYOOYYAZYY
Günümüz Fıkıh ProblemleriYOOYYAZYY
Günümüz Tefsir ProblemleriOAZOYAZOYO
Günümüz Tefsir Problemleri--------
Günümüzde Hadis ÇalışmalarıAZOAZOYOAZY
Hadis İlmine Giriş--------
Hadis Usulü ve EdebiyatıYAZOYAZOOY
Hadis'in Anlaşılmasında YöntemOYYOYOYO
İleri ArapçaOOYYOOAZY
İslam Düşüncesinin İrfani BoyutlarıOYOAZYOYO
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıYOYOYYOAZ
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıYOYOYYOAZ
İslam Hukuk MetodolojisiOYOYOOOAZ
İslami Araştırmalarda UsulOOYYOYYO
İslami İlimlerde UsulYOOOYYYY
İslami İlimlerin Teşekkülü ve TedviniYYOYYYOY
İslamın İrfani Boyutu TasavvufOOYYOAZYY
Klasik Fıkıh Metinleri--------
Kur’an İlimleri ve KaynaklarıYYYYOOOY
Kur'an Tarihi ve İlimleriYYOOOYYY
Sistematik Kelam II--------
Tasavvuf--------
Tasavvuf TerminolojisiOOOOYYYY
Tasavvuf Terminolojisi--------
Tefsir İlmine Giriş--------
Yüksek Lisans ProjesiYYYYOOOY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )77777777
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )13222333
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )81111891195
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1389121181014
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Arapça Tercüme Teknikleri
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri
Günümüz Fıkıh Meseleleri
Günümüz Fıkıh Problemleri
Günümüz Tefsir Problemleri
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXX
Günümüzde Hadis Çalışmaları
Hadis İlmine GirişXXXXXXXX
Hadis Usulü ve Edebiyatı
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem
İleri Arapça
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları
İslam Hukuk Metodolojisi
İslami Araştırmalarda Usul
İslami İlimlerde Usul
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf
Klasik Fıkıh MetinleriXXXXXXXX
Kur’an İlimleri ve Kaynakları
Kur'an Tarihi ve İlimleri
Sistematik Kelam IIXXXXXXXX
TasavvufXXXXXXXX
Tasavvuf Terminolojisi
Tasavvuf TerminolojisiXXXXXXXX
Tefsir İlmine GirişXXXXXXXX
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 292929292929292929
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"