Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Arapça Tercüme Teknikleri000000000%0.00
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri000000000%0.00
Günümüz Fıkıh Meseleleri000000000%0.00
Günümüz Fıkıh Problemleri000000000%0.00
Günümüz Tefsir Problemleri000000000%0.00
Günümüz Tefsir Problemleri000000000%0.00
Günümüzde Hadis Çalışmaları000000000%0.00
Günümüzde İslam000000000%0.00
Hadis İlmine Giriş000000000%0.00
Hadis Usulü ve Edebiyatı000000000%0.00
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem000000000%0.00
İleri Arapça000000000%0.00
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları000000000%0.00
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları000000000%0.00
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları000000000%0.00
İslam Hukuk Metodolojisi000000000%0.00
İslami Araştırmalarda Usul000000000%0.00
İslami İlimlerde Usul000000000%0.00
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini000000000%0.00
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf000000000%0.00
Klasik Fıkıh Metinleri000000000%0.00
Kur’an İlimleri ve Kaynakları000000000%0.00
Kur'an Tarihi ve İlimleri000000000%0.00
Sistematik Kelam II000000000%0.00
Tasavvuf000000000%0.00
Tasavvuf Terminolojisi000000000%0.00
Tasavvuf Terminolojisi000000000%0.00
Tefsir İlmine Giriş000000000%0.00
Yüksek Lisans Projesi000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 363636363636363636--
İlişki Ağırlığı00000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Arapça Tercüme Teknikleri--------
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri--------
Günümüz Fıkıh Meseleleri--------
Günümüz Fıkıh Problemleri--------
Günümüz Tefsir Problemleri--------
Günümüz Tefsir Problemleri--------
Günümüzde Hadis Çalışmaları--------
Günümüzde İslam--------
Hadis İlmine Giriş--------
Hadis Usulü ve Edebiyatı--------
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem--------
İleri Arapça--------
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları--------
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları--------
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları--------
İslam Hukuk Metodolojisi--------
İslami Araştırmalarda Usul--------
İslami İlimlerde Usul--------
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini--------
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf--------
Klasik Fıkıh Metinleri--------
Kur’an İlimleri ve Kaynakları--------
Kur'an Tarihi ve İlimleri--------
Sistematik Kelam II--------
Tasavvuf--------
Tasavvuf Terminolojisi--------
Tasavvuf Terminolojisi--------
Tefsir İlmine Giriş--------
Yüksek Lisans Projesi--------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )3636363636363636
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Arapça Tercüme TeknikleriXXXXXXXX
Araştırma Yöntemleri ve TeknikleriXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Ehli Sünnet Kelamının Temel MeseleleriXXXXXXXX
Günümüz Fıkıh MeseleleriXXXXXXXX
Günümüz Fıkıh ProblemleriXXXXXXXX
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXX
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXX
Günümüzde Hadis ÇalışmalarıXXXXXXXX
Günümüzde İslamXXXXXXXX
Hadis İlmine GirişXXXXXXXX
Hadis Usulü ve EdebiyatıXXXXXXXX
Hadis'in Anlaşılmasında YöntemXXXXXXXX
İleri ArapçaXXXXXXXX
İslam Düşüncesinin İrfani BoyutlarıXXXXXXXX
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıXXXXXXXX
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXX
İslami Araştırmalarda UsulXXXXXXXX
İslami İlimlerde UsulXXXXXXXX
İslami İlimlerin Teşekkülü ve TedviniXXXXXXXX
İslamın İrfani Boyutu TasavvufXXXXXXXX
Klasik Fıkıh MetinleriXXXXXXXX
Kur’an İlimleri ve KaynaklarıXXXXXXXX
Kur'an Tarihi ve İlimleriXXXXXXXX
Sistematik Kelam IIXXXXXXXX
TasavvufXXXXXXXX
Tasavvuf TerminolojisiXXXXXXXX
Tasavvuf TerminolojisiXXXXXXXX
Tefsir İlmine GirişXXXXXXXX
Yüksek Lisans ProjesiXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 363636363636363636
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"