Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
İşletme Yönetimi15333545
Stratejik Yönetim15115545
Yüksek Lisans Projesi55111135
Finansal Yönetim II24534325
Satış Yönetimi13114355
Kurumsal Finansman13533525
Örgütsel Davranış13112255
Mali Tablolar Analizi13353335
Araştırma Yöntemleri II51111135
E-Ticaret33415135
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi13111525
Marka Yönetimi13112255
İhracat ve İthalat Yönetimi13331225
Hazine ve Borç Yönetimi13441225
İktisat13115315
Pazarlama Yönetimi14114555
Finansal Yönetim I24534325
Girişimcilik13114145
Araştırma Yöntemleri I51111135
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik15214545
İnsan Kaynakları Yönetimi15221445
Proje Yönetimi34424335
İşletme Simülasyonu34444545
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi23215125
Karar Yöntemleri14111445
İslam Ekonomisi ve Finansı13535125
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi14222145
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik15214545
Araştırma Yöntemleri I51111135
Marka Yönetimi13112255
İnsan Kaynakları Yönetimi15221445
Tedarik Zinciri Yönetimi55111135
Mali Tablolar Analizi13353335
Araştırma Yöntemleri51111135
Tedarik Zinciri Yönetimi00000000
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi00000000
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi00000000
Yüksek Lisans Projesi00000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
İşletme YönetimiAÇOOOÇÇÇ
Stratejik YönetimAÇAAÇÇÇÇ
Yüksek Lisans ProjesiÇÇAAAAOÇ
Finansal Yönetim IIOÇÇOÇOOÇ
Satış YönetimiAOAAÇOÇÇ
Kurumsal FinansmanAOÇOOÇOÇ
Örgütsel DavranışAOAAOOÇÇ
Mali Tablolar AnaliziAOOÇOOOÇ
Araştırma Yöntemleri IIÇAAAAAOÇ
E-TicaretOOÇAÇAOÇ
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiAOAAAÇOÇ
Marka YönetimiAOAAOOÇÇ
İhracat ve İthalat YönetimiAOOOAOOÇ
Hazine ve Borç YönetimiAOÇÇAOOÇ
İktisatAOAAÇOAÇ
Pazarlama YönetimiAÇAAÇÇÇÇ
Finansal Yönetim IOÇÇOÇOOÇ
GirişimcilikAOAAÇAÇÇ
Araştırma Yöntemleri IÇAAAAAOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAÇOAÇÇÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiAÇOOAÇÇÇ
Proje YönetimiOÇÇOÇOOÇ
İşletme SimülasyonuOÇÇÇÇÇÇÇ
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOOOAÇAOÇ
Karar YöntemleriAÇAAAÇÇÇ
İslam Ekonomisi ve FinansıAOÇOÇAOÇ
İnovasyon ve Yenilik YönetimiAÇOOOAÇÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAÇOAÇÇÇÇ
Araştırma Yöntemleri IÇAAAAAOÇ
Marka YönetimiAOAAOOÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiAÇOOAÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇAAAAOÇ
Mali Tablolar AnaliziAOOÇOOOÇ
Araştırma YöntemleriÇAAAAAOÇ
Tedarik Zinciri YönetimiAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
Yüksek Lisans ProjesiAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
İşletme Yönetimi
Stratejik Yönetim
Yüksek Lisans Projesi
Finansal Yönetim II
Satış Yönetimi
Kurumsal Finansman
Örgütsel Davranış
Mali Tablolar Analizi
Araştırma Yöntemleri II
E-Ticaret
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Marka Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
Hazine ve Borç Yönetimi
İktisat
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim I
Girişimcilik
Araştırma Yöntemleri I
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Yönetimi
İşletme Simülasyonu
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Karar Yöntemleri
İslam Ekonomisi ve Finansı
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Araştırma Yöntemleri I
Marka Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Araştırma Yöntemleri
Tedarik Zinciri YönetimiXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
Yüksek Lisans ProjesiXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"