Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
İşletme Yönetimi153335452972.50
Stratejik Yönetim151155452767.50
Yüksek Lisans Projesi551111352255.00
Finansal Yönetim II245343252870.00
Satış Yönetimi131143552357.50
Kurumsal Finansman135335252767.50
Örgütsel Davranış131122552050.00
Mali Tablolar Analizi133533352665.00
Araştırma Yöntemleri II511111351845.00
E-Ticaret334151352562.50
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi131115251947.50
Marka Yönetimi131122552050.00
İhracat ve İthalat Yönetimi133312252050.00
Hazine ve Borç Yönetimi134412252255.00
İktisat131153152050.00
Pazarlama Yönetimi141145552665.00
Finansal Yönetim I245343252870.00
Girişimcilik131141452050.00
Araştırma Yöntemleri I511111351845.00
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik152145452767.50
İnsan Kaynakları Yönetimi152214452460.00
Proje Yönetimi344243352870.00
İşletme Simülasyonu344445453382.50
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi232151252152.50
Karar Yöntemleri141114452152.50
İslam Ekonomisi ve Finansı135351252562.50
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi142221452152.50
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik152145452767.50
Araştırma Yöntemleri I511111351845.00
Marka Yönetimi131122552050.00
İnsan Kaynakları Yönetimi152214452460.00
Tedarik Zinciri Yönetimi551111352255.00
Mali Tablolar Analizi133533352665.00
Araştırma Yöntemleri511111351845.00
Tedarik Zinciri Yönetimi0000000000.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi0000000000.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi0000000000.00
Yüksek Lisans Projesi0000000000.00

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
İşletme YönetimiAÇOOOÇÇÇ
Stratejik YönetimAÇAAÇÇÇÇ
Yüksek Lisans ProjesiÇÇAAAAOÇ
Finansal Yönetim IIOÇÇOÇOOÇ
Satış YönetimiAOAAÇOÇÇ
Kurumsal FinansmanAOÇOOÇOÇ
Örgütsel DavranışAOAAOOÇÇ
Mali Tablolar AnaliziAOOÇOOOÇ
Araştırma Yöntemleri IIÇAAAAAOÇ
E-TicaretOOÇAÇAOÇ
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiAOAAAÇOÇ
Marka YönetimiAOAAOOÇÇ
İhracat ve İthalat YönetimiAOOOAOOÇ
Hazine ve Borç YönetimiAOÇÇAOOÇ
İktisatAOAAÇOAÇ
Pazarlama YönetimiAÇAAÇÇÇÇ
Finansal Yönetim IOÇÇOÇOOÇ
GirişimcilikAOAAÇAÇÇ
Araştırma Yöntemleri IÇAAAAAOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAÇOAÇÇÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiAÇOOAÇÇÇ
Proje YönetimiOÇÇOÇOOÇ
İşletme SimülasyonuOÇÇÇÇÇÇÇ
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOOOAÇAOÇ
Karar YöntemleriAÇAAAÇÇÇ
İslam Ekonomisi ve FinansıAOÇOÇAOÇ
İnovasyon ve Yenilik YönetimiAÇOOOAÇÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAÇOAÇÇÇÇ
Araştırma Yöntemleri IÇAAAAAOÇ
Marka YönetimiAOAAOOÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiAÇOOAÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇAAAAOÇ
Mali Tablolar AnaliziAOOÇOOOÇ
Araştırma YöntemleriÇAAAAAOÇ
Tedarik Zinciri YönetimiAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
Yüksek Lisans ProjesiAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
İşletme Yönetimi
Stratejik Yönetim
Yüksek Lisans Projesi
Finansal Yönetim II
Satış Yönetimi
Kurumsal Finansman
Örgütsel Davranış
Mali Tablolar Analizi
Araştırma Yöntemleri II
E-Ticaret
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Marka Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
Hazine ve Borç Yönetimi
İktisat
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim I
Girişimcilik
Araştırma Yöntemleri I
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Yönetimi
İşletme Simülasyonu
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Karar Yöntemleri
İslam Ekonomisi ve Finansı
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Araştırma Yöntemleri I
Marka Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Araştırma Yöntemleri
Tedarik Zinciri YönetimiXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
Yüksek Lisans ProjesiXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"