Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri5111113518%45.00
Araştırma Yöntemleri I5111113518%45.00
Araştırma Yöntemleri I5111113518%45.00
Araştırma Yöntemleri II5111113518%45.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi2321512521%52.50
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000%0.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000%0.00
E-Ticaret3341513525%62.50
Finansal Yönetim I2453432528%70.00
Finansal Yönetim II2453432528%70.00
Girişimcilik1311414520%50.00
Hazine ve Borç Yönetimi1344122522%55.00
İhracat ve İthalat Yönetimi1333122520%50.00
İktisat1311531520%50.00
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi1422214521%52.50
İnsan Kaynakları Yönetimi1522144524%60.00
İnsan Kaynakları Yönetimi1522144524%60.00
İslam Ekonomisi ve Finansı1353512525%62.50
İşletme Simülasyonu3444454533%82.50
İşletme Yönetimi1533354529%72.50
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik1521454527%67.50
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik1521454527%67.50
Karar Yöntemleri1411144521%52.50
Kurumsal Finansman1353352527%67.50
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi1311152519%47.50
Mali Tablolar Analizi1335333526%65.00
Mali Tablolar Analizi1335333526%65.00
Marka Yönetimi1311225520%50.00
Marka Yönetimi1311225520%50.00
Örgütsel Davranış1311225520%50.00
Pazarlama Yönetimi1411455526%65.00
Proje Yönetimi3442433528%70.00
Satış Yönetimi1311435523%57.50
Stratejik Yönetim1511554527%67.50
Tedarik Zinciri Yönetimi5511113522%55.00
Tedarik Zinciri Yönetimi000000000%0.00
Yüksek Lisans Projesi5511113522%55.00
Yüksek Lisans Projesi000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838--
İlişki Ağırlığı6711776649394112170--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma YöntemleriÇYÇAÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IÇYÇAÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IÇYÇAÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IIÇYÇAÇAÇAÇAÇAOÇY
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAZOAZÇAÇYÇAAZÇY
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi--------
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi--------
E-TicaretOOYÇAÇYÇAOÇY
Finansal Yönetim IAZYÇYOYOAZÇY
Finansal Yönetim IIAZYÇYOYOAZÇY
GirişimcilikÇAOÇAÇAYÇAYÇY
Hazine ve Borç YönetimiÇAOYYÇAAZAZÇY
İhracat ve İthalat YönetimiÇAOOOÇAAZAZÇY
İktisatÇAOÇAÇAÇYOÇAÇY
İnovasyon ve Yenilik YönetimiÇAYAZAZAZÇAYÇY
İnsan Kaynakları YönetimiÇAÇYAZAZÇAYYÇY
İnsan Kaynakları YönetimiÇAÇYAZAZÇAYYÇY
İslam Ekonomisi ve FinansıÇAOÇYOÇYÇAAZÇY
İşletme SimülasyonuOYYYYÇYYÇY
İşletme YönetimiÇAÇYOOOÇYYÇY
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇAÇYAZÇAYÇYYÇY
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇAÇYAZÇAYÇYYÇY
Karar YöntemleriÇAYÇAÇAÇAYYÇY
Kurumsal FinansmanÇAOÇYOOÇYAZÇY
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiÇAOÇAÇAÇAÇYAZÇY
Mali Tablolar AnaliziÇAOOÇYOOOÇY
Mali Tablolar AnaliziÇAOOÇYOOOÇY
Marka YönetimiÇAOÇAÇAAZAZÇYÇY
Marka YönetimiÇAOÇAÇAAZAZÇYÇY
Örgütsel DavranışÇAOÇAÇAAZAZÇYÇY
Pazarlama YönetimiÇAYÇAÇAYÇYÇYÇY
Proje YönetimiOYYAZYOOÇY
Satış YönetimiÇAOÇAÇAYOÇYÇY
Stratejik YönetimÇAÇYÇAÇAÇYÇYYÇY
Tedarik Zinciri YönetimiÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Tedarik Zinciri Yönetimi--------
Yüksek Lisans ProjesiÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Yüksek Lisans Projesi--------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )44444444
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )2241620121110
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )30644580
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )3154647100
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )074293100
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )684258534
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
E-Ticaret
Finansal Yönetim I
Finansal Yönetim II
Girişimcilik
Hazine ve Borç Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
İktisat
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finansı
İşletme Simülasyonu
İşletme Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Karar Yöntemleri
Kurumsal Finansman
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Mali Tablolar Analizi
Marka Yönetimi
Marka Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama Yönetimi
Proje Yönetimi
Satış Yönetimi
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri YönetimiXXXXXXXX
Yüksek Lisans Projesi
Yüksek Lisans ProjesiXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"