Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri I1511113518%45.00
Araştırma Yöntemleri I1511113518%45.00
Araştırma Yöntemleri II1511113518%45.00
Araştırma Yöntemleri II1511113518%45.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi3221512521%52.50
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000%0.00
E-Ticaret3341513525%62.50
Finansal Yönetim I4253432528%70.00
Finansal Yönetim II4253432528%70.00
Girişimcilik3111414520%50.00
Hazine ve Borç Yönetimi3144122522%55.00
İhracat ve İthalat Yönetimi3133122520%50.00
İktisat3111531520%50.00
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi4122214521%52.50
İnsan Kaynakları Yönetimi5122144524%60.00
İnsan Kaynakları Yönetimi5122144524%60.00
İslam Ekonomisi ve Finansı3153512525%62.50
İşletme Simülasyonu4344452531%77.50
İşletme Yönetimi5133354529%72.50
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik5121454527%67.50
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik000000000%0.00
Karar Yöntemleri4111144521%52.50
Kurumsal Finansman3153352527%67.50
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi3111152519%47.50
Mali Tablolar Analizi3135333526%65.00
Mali Tablolar Analizi3135333526%65.00
Marka Yönetimi3111225520%50.00
Örgütsel Davranış3111225520%50.00
Pazarlama Yönetimi4111455526%65.00
Proje Yönetimi4342433528%70.00
Satış Yönetimi3111435523%57.50
Stratejik Yönetim5111554527%67.50
Tedarik Zinciri Yönetimi5333453531%77.50
Yüksek Lisans Semineri5511113522%55.00
Yüksek Lisans Semineri5511113522%55.00
Yüksek Lisans Tezi5511113522%55.00
Yüksek Lisans Tezi 5511113522%55.00
İlişkili Ders Sayısı / 373737373737373737--
İlişki Ağırlığı1247878679394110175--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri IÇAÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IÇAÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IIÇAÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Araştırma Yöntemleri IIÇAÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOAZAZÇAÇYÇAAZÇY
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi--------
E-TicaretOOYÇAÇYÇAOÇY
Finansal Yönetim IYAZÇYOYOAZÇY
Finansal Yönetim IIYAZÇYOYOAZÇY
GirişimcilikOÇAÇAÇAYÇAYÇY
Hazine ve Borç YönetimiOÇAYYÇAAZAZÇY
İhracat ve İthalat YönetimiOÇAOOÇAAZAZÇY
İktisatOÇAÇAÇAÇYOÇAÇY
İnovasyon ve Yenilik YönetimiYÇAAZAZAZÇAYÇY
İnsan Kaynakları YönetimiÇYÇAAZAZÇAYYÇY
İnsan Kaynakları YönetimiÇYÇAAZAZÇAYYÇY
İslam Ekonomisi ve FinansıOÇAÇYOÇYÇAAZÇY
İşletme SimülasyonuYOYYYÇYAZÇY
İşletme YönetimiÇYÇAOOOÇYYÇY
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇYÇAAZÇAYÇYYÇY
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik--------
Karar YöntemleriYÇAÇAÇAÇAYYÇY
Kurumsal FinansmanOÇAÇYOOÇYAZÇY
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiOÇAÇAÇAÇAÇYAZÇY
Mali Tablolar AnaliziOÇAOÇYOOOÇY
Mali Tablolar AnaliziOÇAOÇYOOOÇY
Marka YönetimiOÇAÇAÇAAZAZÇYÇY
Örgütsel DavranışOÇAÇAÇAAZAZÇYÇY
Pazarlama YönetimiYÇAÇAÇAYÇYÇYÇY
Proje YönetimiYOYAZYOOÇY
Satış YönetimiOÇAÇAÇAYOÇYÇY
Stratejik YönetimÇYÇAÇAÇAÇYÇYYÇY
Tedarik Zinciri YönetimiÇYOOOYÇYOÇY
Yüksek Lisans SemineriÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Yüksek Lisans SemineriÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
Yüksek Lisans Tezi ÇYÇYÇAÇAÇAÇAOÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )22222222
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )4201720141310
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )03543490
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1445747130
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )70429380
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1084258435
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Araştırma Yöntemleri II
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX
E-Ticaret
Finansal Yönetim I
Finansal Yönetim II
Girişimcilik
Hazine ve Borç Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
İktisat
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finansı
İşletme Simülasyonu
İşletme Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikXXXXXXXX
Karar Yöntemleri
Kurumsal Finansman
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
Mali Tablolar Analizi
Marka Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama Yönetimi
Proje Yönetimi
Satış Yönetimi
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
İlişkili Ders Sayısı / 373737373737373737
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"