Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri II15111135
Girişimcilik31114145
İnsan Kaynakları Yönetimi51221445
İşletme Yönetimi51333545
Stratejik Yönetim51115545
Yüksek Lisans Semineri55111135
Yüksek Lisans Tezi 55111135
Yüksek Lisans Tezi55111135
Araştırma Yöntemleri II15111135
Araştırma Yöntemleri I15111135
İktisat31115315
Pazarlama Yönetimi41114555
Finansal Yönetim I42534325
İnsan Kaynakları Yönetimi51221445
E-Ticaret33415135
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi31111525
Marka Yönetimi31112255
İhracat ve İthalat Yönetimi31331225
Hazine ve Borç Yönetimi31441225
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik51214545
Proje Yönetimi43424335
Finansal Yönetim II42534325
Satış Yönetimi31114355
Kurumsal Finansman31533525
Örgütsel Davranış31112255
Mali Tablolar Analizi31353335
İşletme Simülasyonu43444525
Araştırma Yöntemleri I15111135
İslam Ekonomisi ve Finansı31535125
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi41222145
Yüksek Lisans Semineri55111135
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi32215125
Karar Yöntemleri41111445
Tedarik Zinciri Yönetimi53334535
Mali Tablolar Analizi31353335
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik00000000
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi00000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
GirişimcilikOAAAÇAÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
İşletme YönetimiÇAOOOÇÇÇ
Stratejik YönetimÇAAAÇÇÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans Tezi ÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans TeziÇÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İktisatOAAAÇOAÇ
Pazarlama YönetimiÇAAAÇÇÇÇ
Finansal Yönetim IÇOÇOÇOOÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
E-TicaretOOÇAÇAOÇ
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiOAAAAÇOÇ
Marka YönetimiOAAAOOÇÇ
İhracat ve İthalat YönetimiOAOOAOOÇ
Hazine ve Borç YönetimiOAÇÇAOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇAOAÇÇÇÇ
Proje YönetimiÇOÇOÇOOÇ
Finansal Yönetim IIÇOÇOÇOOÇ
Satış YönetimiOAAAÇOÇÇ
Kurumsal FinansmanOAÇOOÇOÇ
Örgütsel DavranışOAAAOOÇÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletme SimülasyonuÇOÇÇÇÇOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İslam Ekonomisi ve FinansıOAÇOÇAOÇ
İnovasyon ve Yenilik YönetimiÇAOOOAÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOOOAÇAOÇ
Karar YöntemleriÇAAAAÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇOOOÇÇOÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri II
Girişimcilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Stratejik Yönetim
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Araştırma Yöntemleri II
Araştırma Yöntemleri I
İktisat
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim I
İnsan Kaynakları Yönetimi
E-Ticaret
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Marka Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
Hazine ve Borç Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Proje Yönetimi
Finansal Yönetim II
Satış Yönetimi
Kurumsal Finansman
Örgütsel Davranış
Mali Tablolar Analizi
İşletme Simülasyonu
Araştırma Yöntemleri I
İslam Ekonomisi ve Finansı
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
Yüksek Lisans Semineri
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Karar Yöntemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"