Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri II151111351845.00
Girişimcilik311141452050.00
İnsan Kaynakları Yönetimi512214452460.00
İşletme Yönetimi513335452972.50
Stratejik Yönetim511155452767.50
Yüksek Lisans Semineri551111352255.00
Yüksek Lisans Tezi 551111352255.00
Yüksek Lisans Tezi551111352255.00
Araştırma Yöntemleri II151111351845.00
Araştırma Yöntemleri I151111351845.00
İktisat311153152050.00
Pazarlama Yönetimi411145552665.00
Finansal Yönetim I425343252870.00
İnsan Kaynakları Yönetimi512214452460.00
E-Ticaret334151352562.50
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi311115251947.50
Marka Yönetimi311122552050.00
İhracat ve İthalat Yönetimi313312252050.00
Hazine ve Borç Yönetimi314412252255.00
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik512145452767.50
Proje Yönetimi434243352870.00
Finansal Yönetim II425343252870.00
Satış Yönetimi311143552357.50
Kurumsal Finansman315335252767.50
Örgütsel Davranış311122552050.00
Mali Tablolar Analizi313533352665.00
İşletme Simülasyonu434445253177.50
Araştırma Yöntemleri I151111351845.00
İslam Ekonomisi ve Finansı315351252562.50
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi412221452152.50
Yüksek Lisans Semineri551111352255.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi322151252152.50
Karar Yöntemleri411114452152.50
Tedarik Zinciri Yönetimi533345353177.50
Mali Tablolar Analizi313533352665.00
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik0000000000.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi0000000000.00

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
GirişimcilikOAAAÇAÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
İşletme YönetimiÇAOOOÇÇÇ
Stratejik YönetimÇAAAÇÇÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans Tezi ÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans TeziÇÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İktisatOAAAÇOAÇ
Pazarlama YönetimiÇAAAÇÇÇÇ
Finansal Yönetim IÇOÇOÇOOÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
E-TicaretOOÇAÇAOÇ
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiOAAAAÇOÇ
Marka YönetimiOAAAOOÇÇ
İhracat ve İthalat YönetimiOAOOAOOÇ
Hazine ve Borç YönetimiOAÇÇAOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇAOAÇÇÇÇ
Proje YönetimiÇOÇOÇOOÇ
Finansal Yönetim IIÇOÇOÇOOÇ
Satış YönetimiOAAAÇOÇÇ
Kurumsal FinansmanOAÇOOÇOÇ
Örgütsel DavranışOAAAOOÇÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletme SimülasyonuÇOÇÇÇÇOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İslam Ekonomisi ve FinansıOAÇOÇAOÇ
İnovasyon ve Yenilik YönetimiÇAOOOAÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOOOAÇAOÇ
Karar YöntemleriÇAAAAÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇOOOÇÇOÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri II
Girişimcilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Stratejik Yönetim
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Araştırma Yöntemleri II
Araştırma Yöntemleri I
İktisat
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim I
İnsan Kaynakları Yönetimi
E-Ticaret
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Marka Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
Hazine ve Borç Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Proje Yönetimi
Finansal Yönetim II
Satış Yönetimi
Kurumsal Finansman
Örgütsel Davranış
Mali Tablolar Analizi
İşletme Simülasyonu
Araştırma Yöntemleri I
İslam Ekonomisi ve Finansı
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
Yüksek Lisans Semineri
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Karar Yöntemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"