Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Araştırma Yöntemleri II1511113518%45.00
Girişimcilik3111414520%50.00
İnsan Kaynakları Yönetimi5122144524%60.00
İşletme Yönetimi5133354529%72.50
Stratejik Yönetim5111554527%67.50
Yüksek Lisans Semineri5511113522%55.00
Yüksek Lisans Tezi 5511113522%55.00
Yüksek Lisans Tezi5511113522%55.00
Araştırma Yöntemleri II1511113518%45.00
Araştırma Yöntemleri I1511113518%45.00
İktisat3111531520%50.00
Pazarlama Yönetimi4111455526%65.00
Finansal Yönetim I4253432528%70.00
İnsan Kaynakları Yönetimi5122144524%60.00
E-Ticaret3341513525%62.50
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi3111152519%47.50
Marka Yönetimi3111225520%50.00
İhracat ve İthalat Yönetimi3133122520%50.00
Hazine ve Borç Yönetimi3144122522%55.00
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik5121454527%67.50
Proje Yönetimi4342433528%70.00
Finansal Yönetim II4253432528%70.00
Satış Yönetimi3111435523%57.50
Kurumsal Finansman3153352527%67.50
Örgütsel Davranış3111225520%50.00
Mali Tablolar Analizi3135333526%65.00
İşletme Simülasyonu4344452531%77.50
Araştırma Yöntemleri I1511113518%45.00
İslam Ekonomisi ve Finansı3153512525%62.50
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi4122214521%52.50
Yüksek Lisans Semineri5511113522%55.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi3221512521%52.50
Karar Yöntemleri4111144521%52.50
Tedarik Zinciri Yönetimi5333453531%77.50
Mali Tablolar Analizi3135333526%65.00
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik000000000%0.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
GirişimcilikOAAAÇAÇÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
İşletme YönetimiÇAOOOÇÇÇ
Stratejik YönetimÇAAAÇÇÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans Tezi ÇÇAAAAOÇ
Yüksek Lisans TeziÇÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IIAÇAAAAOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İktisatOAAAÇOAÇ
Pazarlama YönetimiÇAAAÇÇÇÇ
Finansal Yönetim IÇOÇOÇOOÇ
İnsan Kaynakları YönetimiÇAOOAÇÇÇ
E-TicaretOOÇAÇAOÇ
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç YönetimiOAAAAÇOÇ
Marka YönetimiOAAAOOÇÇ
İhracat ve İthalat YönetimiOAOOAOOÇ
Hazine ve Borç YönetimiOAÇÇAOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikÇAOAÇÇÇÇ
Proje YönetimiÇOÇOÇOOÇ
Finansal Yönetim IIÇOÇOÇOOÇ
Satış YönetimiOAAAÇOÇÇ
Kurumsal FinansmanOAÇOOÇOÇ
Örgütsel DavranışOAAAOOÇÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletme SimülasyonuÇOÇÇÇÇOÇ
Araştırma Yöntemleri IAÇAAAAOÇ
İslam Ekonomisi ve FinansıOAÇOÇAOÇ
İnovasyon ve Yenilik YönetimiÇAOOOAÇÇ
Yüksek Lisans SemineriÇÇAAAAOÇ
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOOOAÇAOÇ
Karar YöntemleriÇAAAAÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇOOOÇÇOÇ
Mali Tablolar AnaliziOAOÇOOOÇ
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Araştırma Yöntemleri II
Girişimcilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Stratejik Yönetim
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Araştırma Yöntemleri II
Araştırma Yöntemleri I
İktisat
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim I
İnsan Kaynakları Yönetimi
E-Ticaret
Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi
Marka Yönetimi
İhracat ve İthalat Yönetimi
Hazine ve Borç Yönetimi
İşletmelerde Yönetim ve Liderlik
Proje Yönetimi
Finansal Yönetim II
Satış Yönetimi
Kurumsal Finansman
Örgütsel Davranış
Mali Tablolar Analizi
İşletme Simülasyonu
Araştırma Yöntemleri I
İslam Ekonomisi ve Finansı
İnovasyon ve Yenilik Yönetimi
Yüksek Lisans Semineri
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Karar Yöntemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Mali Tablolar Analizi
İşletmelerde Yönetim ve LiderlikXXXXXXXX
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"