Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Uluslararası Finans0000000000
İktisat Teorisi0000000000
İslam İktisat Düşüncesi ve Tarihi0000000000
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve Bankacılık0000000000
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam Ekonomisi0000000000
Yüksek Lisans Semineri 0000000000
Araştırma Yöntemleri0000000000
Yüksek Lisans Tezi 0000000000
Yüksek Lisans Tezi0000000000
Kredi Analizi 0000000000
İslam Hukuk Metodolojisi0000000000
Risk Yönetimi0000000000
İslam Ticaret Hukuku 0000000000
İktisat Politikası0000000000
Uluslararası İslami Bankacılık0000000000
Kurumsal Finansman0000000000
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz Bankacılık0000000000
Kurumsal Finansman0000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Uluslararası FinansAAAAAAAAAA
İktisat TeorisiAAAAAAAAAA
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkAAAAAAAAAA
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAAAAA
Araştırma YöntemleriAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Tezi AAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAA
Kredi Analizi AAAAAAAAAA
İslam Hukuk MetodolojisiAAAAAAAAAA
Risk YönetimiAAAAAAAAAA
İslam Ticaret Hukuku AAAAAAAAAA
İktisat PolitikasıAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Uluslararası FinansXXXXXXXXXX
İktisat TeorisiXXXXXXXXXX
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkXXXXXXXXXX
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXXXXX
Araştırma YöntemleriXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Tezi XXXXXXXXXX
Yüksek Lisans TeziXXXXXXXXXX
Kredi Analizi XXXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXX
Risk YönetimiXXXXXXXXXX
İslam Ticaret Hukuku XXXXXXXXXX
İktisat PolitikasıXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"