Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Uluslararası Finans000000000000.00
İktisat Teorisi000000000000.00
İslam İktisat Düşüncesi ve Tarihi000000000000.00
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve Bankacılık000000000000.00
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam Ekonomisi000000000000.00
Yüksek Lisans Semineri 000000000000.00
Araştırma Yöntemleri000000000000.00
Yüksek Lisans Tezi 000000000000.00
Yüksek Lisans Tezi000000000000.00
Kredi Analizi 000000000000.00
İslam Hukuk Metodolojisi000000000000.00
Risk Yönetimi000000000000.00
İslam Ticaret Hukuku 000000000000.00
İktisat Politikası000000000000.00
Uluslararası İslami Bankacılık000000000000.00
Kurumsal Finansman000000000000.00
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz Bankacılık000000000000.00
Kurumsal Finansman000000000000.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

Uluslararası FinansAAAAAAAAAA
İktisat TeorisiAAAAAAAAAA
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkAAAAAAAAAA
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAAAAA
Araştırma YöntemleriAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Tezi AAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAA
Kredi Analizi AAAAAAAAAA
İslam Hukuk MetodolojisiAAAAAAAAAA
Risk YönetimiAAAAAAAAAA
İslam Ticaret Hukuku AAAAAAAAAA
İktisat PolitikasıAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
Uluslararası FinansXXXXXXXXXX
İktisat TeorisiXXXXXXXXXX
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkXXXXXXXXXX
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXXXXX
Araştırma YöntemleriXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Tezi XXXXXXXXXX
Yüksek Lisans TeziXXXXXXXXXX
Kredi Analizi XXXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXX
Risk YönetimiXXXXXXXXXX
İslam Ticaret Hukuku XXXXXXXXXX
İktisat PolitikasıXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"