Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Uluslararası Finans00000000000%0.00
İktisat Teorisi00000000000%0.00
İslam İktisat Düşüncesi ve Tarihi00000000000%0.00
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve Bankacılık00000000000%0.00
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam Ekonomisi00000000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri 00000000000%0.00
Araştırma Yöntemleri00000000000%0.00
Yüksek Lisans Tezi 00000000000%0.00
Yüksek Lisans Tezi00000000000%0.00
Kredi Analizi 00000000000%0.00
İslam Hukuk Metodolojisi00000000000%0.00
Risk Yönetimi00000000000%0.00
İslam Ticaret Hukuku 00000000000%0.00
İktisat Politikası00000000000%0.00
Uluslararası İslami Bankacılık00000000000%0.00
Kurumsal Finansman00000000000%0.00
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz Bankacılık00000000000%0.00
Kurumsal Finansman00000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Uluslararası FinansAAAAAAAAAA
İktisat TeorisiAAAAAAAAAA
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkAAAAAAAAAA
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAAAAA
Araştırma YöntemleriAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Tezi AAAAAAAAAA
Yüksek Lisans TeziAAAAAAAAAA
Kredi Analizi AAAAAAAAAA
İslam Hukuk MetodolojisiAAAAAAAAAA
Risk YönetimiAAAAAAAAAA
İslam Ticaret Hukuku AAAAAAAAAA
İktisat PolitikasıAAAAAAAAAA
Uluslararası İslami BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Uluslararası FinansXXXXXXXXXX
İktisat TeorisiXXXXXXXXXX
İslam İktisat Düşüncesi ve TarihiXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami Finans Kurumlar ve BankacılıkXXXXXXXXXX
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXXXXX
Araştırma YöntemleriXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Tezi XXXXXXXXXX
Yüksek Lisans TeziXXXXXXXXXX
Kredi Analizi XXXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXX
Risk YönetimiXXXXXXXXXX
İslam Ticaret Hukuku XXXXXXXXXX
İktisat PolitikasıXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz BankacılıkXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"