Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar 32325323231231%51.67
Eğitim Örgütlerinde Liderlik 32343522321232%53.33
Eğitim Ekonomisi 23335433423136%60.00
Araştırma ve İleri İstatistik 33443445343242%70.00
Eğitim Örgütleri ve Yapıları 21343512232129%48.33
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma 13434432432235%58.33
Eğitim Politikası 12435433212232%53.33
Eğitimde Örgütsel Gelişme 32445323231234%56.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Eğitimde Kariyer Geliştirme 23524343212233%55.00
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 32435443223136%60.00
Eğitimde Bilim Teorisi 23434532322134%56.67
Doktora Tezi 0000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar OOOOÇOOOOOAO
Eğitim Örgütlerinde Liderlik OOOÇOÇOOOOAO
Eğitim Ekonomisi OOOOÇÇOOÇOOA
Araştırma ve İleri İstatistik OOÇÇOÇÇÇOÇOO
Eğitim Örgütleri ve Yapıları OAOÇOÇAOOOOA
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma AOÇOÇÇOOÇOOO
Eğitim Politikası AOÇOÇÇOOOAOO
Eğitimde Örgütsel Gelişme OOÇÇÇOOOOOAO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Eğitimde Kariyer Geliştirme OOÇOÇOÇOOAOO
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi OOÇOÇÇÇOOOOA
Eğitimde Bilim Teorisi OOÇOÇÇOOOOOA
Doktora Tezi AAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar
Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Eğitim Ekonomisi
Araştırma ve İleri İstatistik
Eğitim Örgütleri ve Yapıları
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma
Eğitim Politikası
Eğitimde Örgütsel Gelişme
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Eğitimde Kariyer Geliştirme
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Eğitimde Bilim Teorisi
Doktora Tezi XXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"