Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Araştırma ve İleri İstatistik 33443445343242%70.00
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 33244455343343%71.67
Doktora Tezi 0000000000000%0.00
Eğitim Ekonomisi 23335433423136%60.00
Eğitim Örgütleri ve Yapıları 21343512232129%48.33
Eğitim Örgütlerinde Liderlik 32343522321232%53.33
Eğitim Politikası 12435433212232%53.33
Eğitimde Bilim Teorisi 23434532322134%56.67
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar 32325323231231%51.67
Eğitimde Kariyer Geliştirme 23524343212233%55.00
Eğitimde Örgütsel Gelişme 32445323231234%56.67
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 24353443223136%60.00
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma 13434432432235%58.33
İlişkili Ders Sayısı / 17171717171717171717171717--
İlişki Ağırlığı394350576464565644463733--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Araştırma ve İleri İstatistik OOYYOYYÇYOYOAZ
Doktora Tezi OOAZYYYÇYÇYOYOO
Doktora Tezi OOAZYYYÇYÇYOYOO
Doktora Tezi OOAZYYYÇYÇYOYOO
Doktora Tezi OOAZYYYÇYÇYOYOO
Doktora Tezi OOAZYYYÇYÇYOYOO
Doktora Tezi ------------
Eğitim Ekonomisi AZOOOÇYYOOYAZOÇA
Eğitim Örgütleri ve Yapıları AZÇAOYOÇYÇAAZAZOAZÇA
Eğitim Örgütlerinde Liderlik OAZOYOÇYAZAZOAZÇAAZ
Eğitim Politikası ÇAAZYOÇYYOOAZÇAAZAZ
Eğitimde Bilim Teorisi AZOYOYÇYOAZOAZAZÇA
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar OAZOAZÇYOAZOAZOÇAAZ
Eğitimde Kariyer Geliştirme AZOÇYAZYOYOAZÇAAZAZ
Eğitimde Örgütsel Gelişme OAZYYÇYOAZOAZOÇAAZ
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi AZYOÇYOYYOAZAZOÇA
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma ÇAOYOYYOAZYOAZAZ
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )111111111111
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )210000100234
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )545200346457
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )9105443468485
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0159810302600
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )001143560000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Araştırma ve İleri İstatistik
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi XXXXXXXXXXXX
Eğitim Ekonomisi
Eğitim Örgütleri ve Yapıları
Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Eğitim Politikası
Eğitimde Bilim Teorisi
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar
Eğitimde Kariyer Geliştirme
Eğitimde Örgütsel Gelişme
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma
İlişkili Ders Sayısı / 17171717171717171717171717
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"