Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar 323253232312
Eğitim Örgütlerinde Liderlik 323435223212
Eğitim Ekonomisi 233354334231
Araştırma ve İleri İstatistik 334434453432
Eğitim Örgütleri ve Yapıları 213435122321
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma 134344324322
Eğitim Politikası 124354332122
Eğitimde Örgütsel Gelişme 324453232312
Doktora Tezi 332444553433
Doktora Tezi 332444553433
Doktora Tezi 332444553433
Doktora Tezi 332444553433
Doktora Tezi 332444553433
Eğitimde Kariyer Geliştirme 235243432122
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 324354432231
Eğitimde Bilim Teorisi 234345323221
Doktora Tezi 000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar OOOOÇOOOOOAO
Eğitim Örgütlerinde Liderlik OOOÇOÇOOOOAO
Eğitim Ekonomisi OOOOÇÇOOÇOOA
Araştırma ve İleri İstatistik OOÇÇOÇÇÇOÇOO
Eğitim Örgütleri ve Yapıları OAOÇOÇAOOOOA
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma AOÇOÇÇOOÇOOO
Eğitim Politikası AOÇOÇÇOOOAOO
Eğitimde Örgütsel Gelişme OOÇÇÇOOOOOAO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Doktora Tezi OOOÇÇÇÇÇOÇOO
Eğitimde Kariyer Geliştirme OOÇOÇOÇOOAOO
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi OOÇOÇÇÇOOOOA
Eğitimde Bilim Teorisi OOÇOÇÇOOOOOA
Doktora Tezi AAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Eğitimde Felsefi Yaklaşımlar
Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Eğitim Ekonomisi
Araştırma ve İleri İstatistik
Eğitim Örgütleri ve Yapıları
Teftiş ve Eğitimde Örgütsel Danışma
Eğitim Politikası
Eğitimde Örgütsel Gelişme
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Eğitimde Kariyer Geliştirme
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Eğitimde Bilim Teorisi
Doktora Tezi XXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"