Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme 232314453223221
Eğitim ve Yönetim Hukuku 233433223124312
Eğitim ve Öğretim Liderliği 322321121334121
Yüksek Lisans Semineri 123243322332232
Yüksek Lisans Tezi 123243322332232
Yüksek Lisans Tezi123243322332232
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma 233324451323221
Araştırma Yöntemleri 122342312433221
Eğitim ve Öğretim Liderliği 322321121334121
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma 233324451323221
Eğitim ve Yönetim Hukuku 233433223124312
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme 232314453223221
Eğitim ve Okul Yönetimi 212324352123111
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 122324324322132
Eğitim Yönetimine Giriş 323233321234232
Örgütlerde İletişim 132134133421321
Eğitim ve Geliştirme 123242531232121
Araştırma Yöntemleri 221342312433221
Karşılaştırmalı Eğitim 233223454523242
Eğitim İstatistiği 121312312133232
Eğitim ve Öğretimde Etik 123123412312341
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama 221231324322121
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama 123451232133423
Karşılaştırmalı Eğitim 233223454523242
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 122324324322132
Toplum Kültür ve Eğitim 234512332343412
Eğitim İstatistiği 121312312133232
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi 345123243234421
Örgütlerde İletişim 132134133421321
Eğitim Yönetimine Giriş 323233321234232
Eğitim İstatistiği 121312312133232
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama 221231324322121
Yönetim Bilimi ve Süreçleri451233443422412
Bilimsel Araştırma Yöntemleri221342312433221
Örgütsel Davranış ve Yönetimi213211321314432
Eğitim Araştırmaları ve Uygulama221342312433221
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 000000000000000
Yüksek Lisans Semineri 000000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme OOOOAÇÇÇOOOOOOA
Eğitim ve Yönetim Hukuku OOOÇOOOOOAOÇOAO
Eğitim ve Öğretim Liderliği OOOOOAAOAOOÇAOA
Yüksek Lisans Semineri AOOOÇOOOOOOOOOO
Yüksek Lisans Tezi AOOOÇOOOOOOOOOO
Yüksek Lisans TeziAOOOÇOOOOOOOOOO
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma OOOOOÇÇÇAOOOOOA
Araştırma Yöntemleri AOOOÇOOAOÇOOOOA
Eğitim ve Öğretim Liderliği OOOOOAAOAOOÇAOA
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma OOOOOÇÇÇAOOOOOA
Eğitim ve Yönetim Hukuku OOOÇOOOOOAOÇOAO
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme OOOOAÇÇÇOOOOOOA
Eğitim ve Okul Yönetimi OAOOOÇOÇOAOOAAA
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi AOOOOÇOOÇOOOAOO
Eğitim Yönetimine Giriş OOOOOOOOAOOÇOOO
Örgütlerde İletişim AOOAOÇAOOÇOAOOA
Eğitim ve Geliştirme AOOOÇOÇOAOOOAOA
Araştırma Yöntemleri OOAOÇOOAOÇOOOOA
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOÇÇÇÇOOOÇO
Eğitim İstatistiği AOAOAOOAOAOOOOO
Eğitim ve Öğretimde Etik AOOAOOÇAOOAOOÇA
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama OOAOOAOOÇOOOAOA
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama AOOÇÇAOOOAOOÇOO
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOÇÇÇÇOOOÇO
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri AOOOOÇOOÇOOOAOO
Toplum Kültür ve Eğitim OOÇÇAOOOOOÇOÇAO
Eğitim İstatistiği AOAOAOOAOAOOOOO
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi OÇÇAOOOÇOOOÇÇOA
Örgütlerde İletişim AOOAOÇAOOÇOAOOA
Eğitim Yönetimine Giriş OOOOOOOOAOOÇOOO
Eğitim İstatistiği AOAOAOOAOAOOOOO
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama OOAOOAOOÇOOOAOA
Yönetim Bilimi ve SüreçleriÇÇAOOOÇÇOÇOOÇAO
Bilimsel Araştırma YöntemleriOOAOÇOOAOÇOOOOA
Örgütsel Davranış ve YönetimiOAOOAAOOAOAÇÇOO
Eğitim Araştırmaları ve UygulamaOOAOÇOOAOÇOOOOA
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi AAAAAAAAAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme
Eğitim ve Yönetim Hukuku
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Araştırma Yöntemleri
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Eğitim ve Yönetim Hukuku
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme
Eğitim ve Okul Yönetimi
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Eğitim Yönetimine Giriş
Örgütlerde İletişim
Eğitim ve Geliştirme
Araştırma Yöntemleri
Karşılaştırmalı Eğitim
Eğitim İstatistiği
Eğitim ve Öğretimde Etik
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Toplum Kültür ve Eğitim
Eğitim İstatistiği
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
Örgütlerde İletişim
Eğitim Yönetimine Giriş
Eğitim İstatistiği
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama
Yönetim Bilimi ve Süreçleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Örgütsel Davranış ve Yönetimi
Eğitim Araştırmaları ve Uygulama
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi XXXXXXXXXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"