Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Yüksek Lisans Projesi 3233433342333222
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme 2323244534323322
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 1222332443453222
Eğitim ve Yönetim Hukuku 2334233243432322
Eğitim ve Öğretim Liderliği 2323445332133221
Eğitim ve Öğretimde Etik 1324324324323122
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma 2334342123232112
Yüksek Lisans Projesi 3233433342333222
Eğitim ve Okul Yönetimi 1123453215332113
Eğitim Yönetimine Giriş 3323443533233122
Örgütlerde İletişim 2324342342332421
Eğitim ve Geliştirme 1234522314232121
Araştırma Yöntemleri 2332433232354312
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama 2223343223334212
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama 1223432312332322
Karşılaştırmalı Eğitim 3234553424532211
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 3312431233223342
Toplum Kültür ve Eğitim 2224322123434221
Eğitim İstatistiği 1232432323243221
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi 3324534323423312
Yüksek Lisans Projesi 3233433342333222
Eğitim ve Öğretim Liderliği 2323445332133221
Eğitim ve Öğretimde Etik 1324324324323122
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma 2334342123232112
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama 2223343223334212
Karşılaştırmalı Eğitim 3234553424532211
Araştırma Yöntemleri 2332433232354312
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme 2323244534323322
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 1222332443453222
Eğitim Yönetimine Giriş 3323443533233122
Eğitim ve Yönetim Hukuku 2334233243432322
Örgütlerde İletişim 2324342342332421
Eğitim İstatistiği 1232432323243221
Yönetim Bilimi ve Süreçleri3235245132343212
Bilimsel Araştırma Yöntemleri2332433232354312
Örgütsel Davranış ve Yönetimi1223344253231222
Yönetim ve Organizasyon Teorileri4123253223234231
Eğitim Araştırmaları ve Uygulama2332433232354312

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Yüksek Lisans Projesi OOOOÇOOOÇOOOOOOO
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme OOOOOÇÇÇOÇOOOOOO
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi AOOOOOOÇÇOÇÇOOOO
Eğitim ve Yönetim Hukuku OOOÇOOOOÇOÇOOOOO
Eğitim ve Öğretim Liderliği OOOOÇÇÇOOOAOOOOA
Eğitim ve Öğretimde Etik AOOÇOOÇOOÇOOOAOO
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma OOOÇOÇOAOOOOOAAO
Yüksek Lisans Projesi OOOOÇOOOÇOOOOOOO
Eğitim ve Okul Yönetimi AAOOÇÇOOAÇOOOAAO
Eğitim Yönetimine Giriş OOOOÇÇOÇOOOOOAOO
Örgütlerde İletişim OOOÇOÇOOÇOOOOÇOA
Eğitim ve Geliştirme AOOÇÇOOOAÇOOOAOA
Araştırma Yöntemleri OOOOÇOOOOOOÇÇOAO
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama OOOOOÇOOOOOOÇOAO
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama AOOOÇOOOAOOOOOOO
Karşılaştırmalı Eğitim OOOÇÇÇOÇOÇÇOOOAA
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri OOAOÇOAOOOOOOOÇO
Toplum Kültür ve Eğitim OOOÇOOOAOOÇOÇOOA
Eğitim İstatistiği AOOOÇOOOOOOÇOOOA
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi OOOÇÇOÇOOOÇOOOAO
Yüksek Lisans Projesi OOOOÇOOOÇOOOOOOO
Eğitim ve Öğretim Liderliği OOOOÇÇÇOOOAOOOOA
Eğitim ve Öğretimde Etik AOOÇOOÇOOÇOOOAOO
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma OOOÇOÇOAOOOOOAAO
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama OOOOOÇOOOOOOÇOAO
Karşılaştırmalı Eğitim OOOÇÇÇOÇOÇÇOOOAA
Araştırma Yöntemleri OOOOÇOOOOOOÇÇOAO
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme OOOOOÇÇÇOÇOOOOOO
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi AOOOOOOÇÇOÇÇOOOO
Eğitim Yönetimine Giriş OOOOÇÇOÇOOOOOAOO
Eğitim ve Yönetim Hukuku OOOÇOOOOÇOÇOOOOO
Örgütlerde İletişim OOOÇOÇOOÇOOOOÇOA
Eğitim İstatistiği AOOOÇOOOOOOÇOOOA
Yönetim Bilimi ve SüreçleriOOOÇOÇÇAOOOÇOOAO
Bilimsel Araştırma YöntemleriOOOOÇOOOOOOÇÇOAO
Örgütsel Davranış ve YönetimiAOOOOÇÇOÇOOOAOOO
Yönetim ve Organizasyon TeorileriÇAOOOÇOOOOOOÇOOA
Eğitim Araştırmaları ve UygulamaOOOOÇOOOOOOÇÇOAO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Yüksek Lisans Projesi
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Eğitim ve Yönetim Hukuku
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Eğitim ve Öğretimde Etik
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Yüksek Lisans Projesi
Eğitim ve Okul Yönetimi
Eğitim Yönetimine Giriş
Örgütlerde İletişim
Eğitim ve Geliştirme
Araştırma Yöntemleri
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Toplum Kültür ve Eğitim
Eğitim İstatistiği
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
Yüksek Lisans Projesi
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Eğitim ve Öğretimde Etik
Yönetimde Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama
Karşılaştırmalı Eğitim
Araştırma Yöntemleri
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Eğitim Yönetimine Giriş
Eğitim ve Yönetim Hukuku
Örgütlerde İletişim
Eğitim İstatistiği
Yönetim Bilimi ve Süreçleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Örgütsel Davranış ve Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon Teorileri
Eğitim Araştırmaları ve Uygulama

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"