Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Anlatım Bilimi4334554331%77.50
Bitirme Semineri000000000%0.00
Dil Eğitiminde Literatür kullanma4444445433%82.50
Dil Ekonomisi5455334332%80.00
Dil Öğretiminde Söylem Analizi4555444435%87.50
Dil ve Edebiyatı5443334430%75.00
Dilin Sosyolojisi4545544334%85.00
Doktora tezi4545453333%82.50
Doktora tezi5445443433%82.50
Doktora tezi5555543335%87.50
Doktora tezi5544543434%85.00
Doktora tezi5445554436%90.00
Doktora tezi5445554335%87.50
Edebi Akımlar4544334431%77.50
Edebiyat Eleştirisi I4435544433%82.50
Edebiyat Eleştirisi-II4544554334%85.00
Estetik5454555437%92.50
İleri Araştırma Yöntemleri4334345430%75.00
İngiliz Romanı-I3355444432%80.00
İngiliz Romanı-II5455434434%85.00
İngilizce Drama-I5554554336%90.00
İngilizce Drama-II4435444331%77.50
Karşılaştırmalı Edebiyat5445444333%82.50
Karşılaştırmalı Edebiyat-I4433334327%67.50
Karşılaştırmalı Edebiyat-II5555444436%90.00
Masallar ve Efsaneler5545553335%87.50
Milton5444354433%82.50
Modern Şiir5333553330%75.00
Orijinal Yazım5545544436%90.00
Postmodern Roman5354553333%82.50
Romantic Revival II4545543434%85.00
Romantic Revival-I4434514429%72.50
Rönesans Şiiri I5545453334%85.00
Rönesans Şiiri I000000000%0.00
Rönesans Şiiri-II4454544333%82.50
Savaş Sonrası İngiliz Romanı5444544434%85.00
Sözcük Bilimi4455443332%80.00
Victorian Poetry4455453434%85.00
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838--
İlişki Ağırlığı162152149161156149136127--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Anlatım BilimiYOOYÇYÇYYO
Bitirme Semineri--------
Dil Eğitiminde Literatür kullanmaYYYYYYÇYY
Dil EkonomisiÇYYÇYÇYOOYO
Dil Öğretiminde Söylem AnaliziYÇYÇYÇYYYYY
Dil ve EdebiyatıÇYYYOOOYY
Dilin SosyolojisiYÇYYÇYÇYYYO
Doktora teziYÇYYÇYYÇYOO
Doktora teziÇYYYÇYYYOY
Doktora teziÇYÇYÇYÇYÇYYOO
Doktora teziÇYÇYYYÇYYOY
Doktora teziÇYYYÇYÇYÇYYY
Doktora teziÇYYYÇYÇYÇYYO
Edebi AkımlarYÇYYYOOYY
Edebiyat Eleştirisi IYYOÇYÇYYYY
Edebiyat Eleştirisi-IIYÇYYYÇYÇYYO
EstetikÇYYÇYYÇYÇYÇYY
İleri Araştırma YöntemleriYOOYOYÇYY
İngiliz Romanı-IOOÇYÇYYYYY
İngiliz Romanı-IIÇYYÇYÇYYOYY
İngilizce Drama-IÇYÇYÇYYÇYÇYYO
İngilizce Drama-IIYYOÇYYYYO
Karşılaştırmalı EdebiyatÇYYYÇYYYYO
Karşılaştırmalı Edebiyat-IYYOOOOYO
Karşılaştırmalı Edebiyat-IIÇYÇYÇYÇYYYYY
Masallar ve EfsanelerÇYÇYYÇYÇYÇYOO
MiltonÇYYYYOÇYYY
Modern ŞiirÇYOOOÇYÇYOO
Orijinal YazımÇYÇYYÇYÇYYYY
Postmodern RomanÇYOÇYYÇYÇYOO
Romantic Revival IIYÇYYÇYÇYYOY
Romantic Revival-IYYOYÇYÇAYY
Rönesans Şiiri IÇYÇYYÇYYÇYOO
Rönesans Şiiri I--------
Rönesans Şiiri-IIYYÇYYÇYYYO
Savaş Sonrası İngiliz RomanıÇYYYYÇYYYY
Sözcük BilimiYYÇYÇYYYOO
Victorian PoetryYYÇYÇYYÇYOY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )22222222
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000100
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1573651117
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1618171312172219
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )19131220181330
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Anlatım Bilimi
Bitirme SemineriXXXXXXXX
Dil Eğitiminde Literatür kullanma
Dil Ekonomisi
Dil Öğretiminde Söylem Analizi
Dil ve Edebiyatı
Dilin Sosyolojisi
Doktora tezi
Doktora tezi
Doktora tezi
Doktora tezi
Doktora tezi
Doktora tezi
Edebi Akımlar
Edebiyat Eleştirisi I
Edebiyat Eleştirisi-II
Estetik
İleri Araştırma Yöntemleri
İngiliz Romanı-I
İngiliz Romanı-II
İngilizce Drama-I
İngilizce Drama-II
Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat-I
Karşılaştırmalı Edebiyat-II
Masallar ve Efsaneler
Milton
Modern Şiir
Orijinal Yazım
Postmodern Roman
Romantic Revival II
Romantic Revival-I
Rönesans Şiiri I
Rönesans Şiiri IXXXXXXXX
Rönesans Şiiri-II
Savaş Sonrası İngiliz Romanı
Sözcük Bilimi
Victorian Poetry
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"