Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Advanced Research Methods4334345430%75.00
Aesthetics5454555437%92.50
Commonwealth Literature5445444333%82.50
Comperative Literature II5555444436%90.00
Comperative Literature-I4433334327%67.50
Discourse Analysis in Language Teaching4555444435%87.50
Doctoral Dissertation4545453333%82.50
Doctoral Dissertation5445443433%82.50
Doctoral Dissertation5555543335%87.50
Doctoral Dissertation5544543434%85.00
Doctoral Dissertation5445554436%90.00
Doctoral Dissertation5445554335%87.50
Economics of Language5455334332%80.00
English Drama I5554554336%90.00
English Drama-II4435444331%77.50
English Fiction I3355444432%80.00
English Fiction-II5455434434%85.00
Folk Tales and Legends5545553335%87.50
Graduate Seminar000000000%0.00
Language and Literacy5443334430%75.00
Lexicology4455443332%80.00
Literary Criticism I4435544433%82.50
Literary Criticism-II4544554334%85.00
Literary Movements4544334431%77.50
Milton5444354433%82.50
Modern Poetry5333553330%75.00
Original Writing5545544436%90.00
Postmodern Novel5354553333%82.50
Post-war English Novel5444544434%85.00
Renaissance Poetry I5545453334%85.00
Renaissance Poetry I000000000%0.00
Renaissance Poetry-II4454544333%82.50
Romantic Revival II4545543434%85.00
Romantic Revival-I4434514429%72.50
Sosyology of Language4545544334%85.00
Stylistics4334554331%77.50
Use of Literature in Language Education4444445433%82.50
Victorian Poetry4455453434%85.00
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838--
İlişki Ağırlığı162152149161156149136127--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Advanced Research MethodsYOOYOYÇYY
AestheticsÇYYÇYYÇYÇYÇYY
Commonwealth LiteratureÇYYYÇYYYYO
Comperative Literature IIÇYÇYÇYÇYYYYY
Comperative Literature-IYYOOOOYO
Discourse Analysis in Language TeachingYÇYÇYÇYYYYY
Doctoral DissertationYÇYYÇYYÇYOO
Doctoral DissertationÇYYYÇYYYOY
Doctoral DissertationÇYÇYÇYÇYÇYYOO
Doctoral DissertationÇYÇYYYÇYYOY
Doctoral DissertationÇYYYÇYÇYÇYYY
Doctoral DissertationÇYYYÇYÇYÇYYO
Economics of LanguageÇYYÇYÇYOOYO
English Drama IÇYÇYÇYYÇYÇYYO
English Drama-IIYYOÇYYYYO
English Fiction IOOÇYÇYYYYY
English Fiction-IIÇYYÇYÇYYOYY
Folk Tales and LegendsÇYÇYYÇYÇYÇYOO
Graduate Seminar--------
Language and LiteracyÇYYYOOOYY
LexicologyYYÇYÇYYYOO
Literary Criticism IYYOÇYÇYYYY
Literary Criticism-IIYÇYYYÇYÇYYO
Literary MovementsYÇYYYOOYY
MiltonÇYYYYOÇYYY
Modern PoetryÇYOOOÇYÇYOO
Original WritingÇYÇYYÇYÇYYYY
Postmodern NovelÇYOÇYYÇYÇYOO
Post-war English NovelÇYYYYÇYYYY
Renaissance Poetry IÇYÇYYÇYYÇYOO
Renaissance Poetry I--------
Renaissance Poetry-IIYYÇYYÇYYYO
Romantic Revival IIYÇYYÇYÇYYOY
Romantic Revival-IYYOYÇYÇAYY
Sosyology of LanguageYÇYYÇYÇYYYO
StylisticsYOOYÇYÇYYO
Use of Literature in Language EducationYYYYYYÇYY
Victorian PoetryYYÇYÇYYÇYOY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )22222222
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000100
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1573651117
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1618171312172219
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )19131220181330
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Advanced Research Methods
Aesthetics
Commonwealth Literature
Comperative Literature II
Comperative Literature-I
Discourse Analysis in Language Teaching
Doctoral Dissertation
Doctoral Dissertation
Doctoral Dissertation
Doctoral Dissertation
Doctoral Dissertation
Doctoral Dissertation
Economics of Language
English Drama I
English Drama-II
English Fiction I
English Fiction-II
Folk Tales and Legends
Graduate SeminarXXXXXXXX
Language and Literacy
Lexicology
Literary Criticism I
Literary Criticism-II
Literary Movements
Milton
Modern Poetry
Original Writing
Postmodern Novel
Post-war English Novel
Renaissance Poetry I
Renaissance Poetry IXXXXXXXX
Renaissance Poetry-II
Romantic Revival II
Romantic Revival-I
Sosyology of Language
Stylistics
Use of Literature in Language Education
Victorian Poetry
İlişkili Ders Sayısı / 383838383838383838
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"