Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 004Bölüm Seçmeli Ders337.5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
KMH 505AB Hukuku ve Kurumları337.5
KMH 507İslam ve Batı Hukuk Sistemleri Kurumları Hakkında Hukuk Mukayeseleri337.5
KMH 509AİHM Yargılaması ve Ceza Muhakemesi Kanunundaki Koruma Tedbirleri337.5
KMH 511Avukatlık Hukuku337.5
KMH 513İnfaz Hukuku337.5
KMH 515İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları337.5
KMH 517Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri337.5
KMH 519Sanık, Tanık Mağdur Konumundaki Çocuklar337.5
KMH 521İdari Yargılama Hukuku-I337.5
KMH 523CMH'da Deliller337.5
KMH 525KMH'da Yasak Sorgu Yön. ve İşkence337.5
KMH 527Demokrasilerde ve Türkiye’de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Yapımı337.5
KMH 529İnsan Hakları Hukuku337.5
KMH 531Anayasal Sistemler337.5
KMH 533Bilimsel Araştırma Yöntemleri337.5
KMH 535Anayasa Yargısı337.5
KMH 537Delil Hukuku337.5
KMH 539Devlet Güvenliği Aleyhine Suçlar337.5
KMH 541Yeni Nesil Bilişim Suçları337.5
KMH 543Anayasa Hareketleri337.5
Toplam1230

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam1437.5

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
KMH 500Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
KMH 599Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

Genel Toplam26127.5

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"