Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 621Kur'an'ın Ana Konuları337.5
TİB 623Hadisin Anlaşılmasında Yöntem337.5
TİB 625Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar337.5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TİB 627Mukayeseli Tasavvuf Metinleri337.5
TİB 629İslam Hukuku Metinleri337.5
TİB 631Hadis Tahrici ve Tenkidi337.5
TİB 628Klasik Kelam Metinleri337.5
Toplam1230

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 622Tasavvuf Metafiziği337.5
TİB 624İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri337.5
TİB 626Kelam İlminin Temel Meseleleri337.5
TİB 699Seminer000
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TİB 630Kur'an Semantiği ve Hermenötiği337.5
TİB 632Arap Edebiyatı Metinleri337.5
Toplam1230

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 600Doktora Tezi0030
Toplam030

Genel Toplam24240

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"