Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISF 303İslam Hukuku I223
ISF 305Tefsir223
ISF 309Hadis II223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 004Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 005Bölüm Seçmeli Ders337.5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TİB 550Kıraat İlmi ve Tarihi337.5
TİB 501Yüksek Lisans Semineri337.5
TİB 505İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini337.5
TİB 506Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem337.5
TİB 507İslami İlimlerde Usul337.5
TİB 508Günümüz Fıkıh Meseleleri337.5
TİB 509İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları337.5
TİB 510İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları337.5
TİB 511Kur'an Tarihi ve İlimleri337.5
TİB 512Günümüz Tefsir Problemleri337.5
TİB 515Arap Dili ve Belagatı-l337.5
TİB 516Arap Dili ve Belagatı-II337.5
TİB 521Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri337.5
TİB 523Günümüz Fıkıh Problemleri337.5
TİB 525İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları337.5
TİB 527İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf337.5
TİB 529Günümüzde Hadis Çalışmaları337.5
TİB 531Tasavvuf Terminolojisi337.5
TİB 533Arapça Tercüme Teknikleri3 + 367.5
Toplam915

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 501Yüksek Lisans Semineri0 + 227.5
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
TİB 520Kur’an İlimleri ve Kaynakları337.5
TİB 522Hadis Usulü ve Edebiyatı337.5
TİB 524İleri Arapça337.5
TİB 526İslami Araştırmalarda Usul337.5
TİB 528Günümüz Tefsir Problemleri337.5
TİB 530İslam Hukuk Metodolojisi337.5
TİB 532Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri337.5
Toplam1436

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 500Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TİB 599Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

Genel Toplam23111

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"