Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Support Courses
Araştırma Yöntemleri-I7.5
Araştırma Yöntemleri-II7.5
Toplam15.0
Specialization / Field Courses
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Örgüt Teorisi7.5
Örgütler Arası Pazarlama7.5
Pazarlama Biliminde Teknolojinin Rolü7.5
Pazarlama Teorisi7.5
Seminer10.0
Tedarik Zinciri Yönetimi7.5
Teknoloji ve Örgüt Kuramı7.5
Tüketici Davranışları Kuramı7.5
Uluslararası Finans7.5
Toplam250.0
Basic Vocational Courses
Finans Mühendisliği7.5
Finansta İleri Konular7.5
Mali Tablolar Analizi7.5
Uluslararası Finans7.5
Yatırım Analizi7.5
Toplam37.5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı302.5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"