Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Temel Mesleki Dersler
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları7.5
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları7.5
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları7.5
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları7.5
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları7.5
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma7.5
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma7.5
Çocuklarda Bireysel Psikolojik Danışma7.5
Çocuklarda Grup Danışma7.5
Evlilik ve Aile Danışmanlığı7.5
Evlilik ve Aile Danışmanlığı7.5
Gelişim Psikolojisi7.5
Gelişim Psikolojisi7.5
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları7.5
Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları7.5
İleri Ergenlik Psikolojisi7.5
İleri Ergenlik Psikolojisi7.5
İleri Ergenlik Psikolojisi7.5
İleri İstatistik ve Uygulamaları7.5
İleri Psikolojik Danışma Kuramları7.5
Kariyer Danışmanlığı7.5
Kişilik Kuramları 6.0
Kişilik Psikolojisi7.5
Kişilik Psikolojisi7.5
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi7.5
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi7.5
Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi7.5
Mesleki Rehberlik ve Danışma 7.5
Mesleki Rehberlik ve Danışma 7.5
Psikolojik Danışma Kuramları 7.5
Psikolojik Danışma Kuramları 7.5
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar7.5
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar7.5
Psikolojiye Giriş7.5
Psikolojiye Giriş7.5
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 7.5
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 7.5
Toplam276.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar7.5
Bilişsel-Davranışsal (BDT) Yaklaşımlar7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet7.5
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları7.5
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları7.5
Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri7.5
Yüksek Lisans Projesi15.0
Toplam135.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı411.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"