Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Uzmanlık / Alan Dersleri
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar7.5
Arap Edebiyatı Metinleri7.5
Hadis Tahrici ve Tenkidi7.5
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem7.5
İslam Hukuku Metinleri7.5
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri7.5
Kelam İlminin Temel Meseleleri7.5
Klasik Kelam Metinleri7.5
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği7.5
Kur'an'ın Ana Konuları7.5
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri7.5
Seminer0.0
Tasavvuf Metafiziği7.5
Toplam90.0
Temel Mesleki Dersler
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Toplam180.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı270.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"