Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Temel Mesleki Dersler
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Doktora Tezi30.0
Toplam180.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Arap Dili ve Edebiyatı Temel Kaynaklar7.5
Arap Edebiyatı Metinleri7.5
Hadis Tahrici ve Tenkidi7.5
Hadisin Anlaşılmasında Yöntem7.5
İslam Hukuku Metinleri7.5
İslam Hukukunda Hikmet-i Teşri7.5
Kelam İlminin Temel Meseleleri7.5
Klasik Kelam Metinleri7.5
Kur'an Semantiği ve Hermenötiği7.5
Kur'an'ın Ana Konuları7.5
Mukayeseli Tasavvuf Metinleri7.5
Seminer0.0
Tasavvuf Metafiziği7.5
Toplam90.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı270.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"