Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Temel Mesleki Dersler
Arapça Tercüme Teknikleri6.0
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri6.0
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri6.0
Günümüz Fıkıh Problemleri6.0
Günümüz Tefsir Problemleri6.0
Günümüzde Hadis Çalışmaları6.0
Hadis Usulü ve Edebiyatı6.0
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem6.0
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları6.0
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları6.0
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları6.0
İslami İlimlerde Usul6.0
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini6.0
Kur’an İlimleri ve Kaynakları6.0
Toplam84.0
Destek Dersleri
Günümüz Fıkıh Meseleleri6.0
İleri Arapça6.0
İslam Hukuk Metodolojisi6.0
İslami Araştırmalarda Usul6.0
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf6.0
Toplam30.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Kur'an Tarihi ve İlimleri6.0
Tasavvuf Terminolojisi6.0
Yüksek Lisans Projesi15.0
Toplam27.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı141.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"