Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Specialization / Field Courses
Amerikan Tarihi 7.5
Bitirme Semineri0.0
Dil Bilimi: Dilin Doğası7.5
Edebi Metinlerin Analizi7.5
EFL Metodolojisi7.5
İkinci Dil Edinimi7.5
Materyal Geliştirme7.5
Program Geliştirme ve Değerlendirme7.5
Sosyal Dilbilim7.5
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi7.5
Yazılı Akademik Söylem7.5
Yüksek Lisans Tezi30.0
Yüksek Lisans Tezi30.0
Toplam135.0
Basic Vocational Courses
Bitirme Semineri0.0
İngiliz Edebiyatı Tarihi I7.5
İngiliz Edebiyatı Tarihi II7.5
Toplam15.0
Support Courses
Dil Sınavı7.5
Yabancı Dil olarak İngilizce Sınıfında Teknoloji7.5
Toplam15.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı165.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"