Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Support Courses
Araştırma Yöntemleri7.5
Toplam7.5
Specialization / Field Courses
Çağdaş Ekonomik Sistemler ve İslam Ekonomisi7.5
İslam İktisat Düşüncesi ve Tarihi7.5
İslam Ticaret Hukuku 7.5
Kredi Analizi 7.5
Kurumsal Finansman7.5
Mukayeseli Konvansiyonel ve Faizsiz Bankacılık7.5
Risk Yönetimi7.5
Uluslararası Finans7.5
Toplam60.0
Basic Vocational Courses
İktisat Politikası7.5
İktisat Teorisi7.5
İslam Hukuk Metodolojisi7.5
Uluslararası İslami Bankacılık7.5
Uluslararası İslami Finans Kurumları ve Bankacılık7.5
Yüksek Lisans Semineri 0.0
Yüksek Lisans Tezi30.0
Yüksek Lisans Tezi 30.0
Toplam97.5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı165.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"