Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Günümüz Fıkıh MeseleleriTİB 5082016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş Fıkıh Problemlerini tanıma ve hakkında yorum yapabilme becerisi kazanma
Dersin İçeriğiModern dönemde ortaya çıkmış fıkhi meseleler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Güncel dini konular hakkında bilgi kazanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Güncel dini sorunları açıklar1, 2, 3, 4A
ÖÇ3Güncel sorunlarla geleneksel sorunlar arasında bağlantı kurar.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGünümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde İlke ve Yöntemler
2. Haftaİbadet Hayatına İlişkin Problemler, Kur’an’a Dokunmada Temizlik Şartı
3. HaftaAbdestsiz, hayızlı ve cünübün Kur’an’a Dokunması, Adetli kadının namazı ve orucu
4. Haftaİbadet Hayatına İlişkin Problemler Çoraba Mesh.
5. HaftaOruçla ilgili güncel problemler, Orucu Bozmanın Cezası
6. HaftaYolculuk Hükümleri (Cem ve Taksir)
7. HaftaGüncel Zekat Problemleri Zekat mükellefi, Asli İhtiyaçlar,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZekata tabi Olan Mallar, Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekat
10. HaftaTicaret Mallarının Zekatı
11. HaftaAile Hayatı İlgili Problemler 1; Çok Eşlilik
12. HaftaAile Hayatı İle İlgili Problemler 2, Süt Akraba İle Evlilik
13. Haftaİddetle İlgili Sorunlar
14. HaftaBoşanma
15. HaftaNafaka
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKaraman, Hayrettin, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, İz Yayıncılık, İst. 2003 Günenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 1-4, Yasin Yayınevi, İstanbul. 2012
Diğer Kaynaklar.Kardâvî, Yusuf, Çağdaş Meselelere Fetvalar, 1-6, Mirac Yayınları, ts. İstanbul. Dalgın, Nihat, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, 1-2, Ensar Yayınları, İstanbul, 2013 Döndüren, Hamdi, Güncel Fıkhî Meseleler, Işık Yayınları, İzmir, 2013.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.X
PÇ2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.X
PÇ3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,X
PÇ4Alana ait sorunları tespit edebilme,X
PÇ5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.X
PÇ6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.X
PÇ7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme X
PÇ8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.009.00144.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü194
Toplam İş Yükü / 25 (s)194 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"