Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kur'an Tarihi ve İlimleriTİB 5112016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kuran Tarihi ve Kuran ilimleri hakkında tafsilatlı bilgi verme.
Dersin İçeriğiKuranın tarihi ve Kuran ilimleri olarak bilinen ilimler hakkında tafsilatlı bilgi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kurânın gayesini tanımlar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ2Kurânın Tarihi, cemi ve teksirini açıklar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ3Vahyin unsurlarını açıklar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ4Kurân ilimlerinin temel kavramlarını tanımlar,1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ5Sebeb-i nüzul, Nesih, Muhkem, Müteşabihi değerlendirir,1, 2, 3, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş;Tefsir Usûlü ve tarihi hakkında bilgi.
2. HaftaKuranın anlamı Tarifi ve Diğer İsimleri.
3. HaftaVahiy, Vahyin Başlangıcı, Vahyin Keyfiyeti, Vahyin Geliş Şekilleri
4. HaftaVahiy Esnasında Görülen Haller, Vahiylere Ait Bazı Terimler, Vahiy Katipleri, Vahyin Yazıldığı Malzeme
5. HaftaAyet, Ayet Kelimesinin Anlamı, Süre, Sûre Kelimesinin Anlamı.
6. HaftaMekki ve Medeni Sûreler.
7. HaftaKuran-ı Kerimin Yazı ile Tesbiti, Cem ve Teksiri.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKuran-ı Kerimin Yazı ile Tesbiti, Cem ve Teksiri.
10. HaftaKuranın Yedi Harf Üzerine Nazil Olması ve Kıraatı Meselesi.
11. HaftaKuranî İlimler (Kuran-ı Kerim Tefsiriyle Alakası Olan İlimler), Esbübun-Nüzül
12. HaftaNasih ve Mensuh, Muhkem ve Müteşabih
13. HaftaBazı Sûrelerin Başlangıç Harfleri, Garibul Kuran, Uslûbul-Kuran
14. Haftaİcazul Kuran.
15. Haftauran-ı Kerimde Tekrarlar, Kuran-ı Kerimde Meseller Hakikat ve Mecaz, Müşkilül-Kuran, Mücmel ve Mübeyyen
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf.Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü kitabı.
Diğer KaynaklarZerkeşi, Burhan. Suyuti, İtkan. Prof.Dr. Suat Yıldırım, Kuran İlimlerine Giriş. Prof.Dr. Abdurrahman Çetin, Kıraatların Tefsire Tesiri.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"