Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arap Dili ve Belagatı-lTİB 5152016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler Arapça konuşma, anlama ve ifade etme becerileri geliştirerek, başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis kitapları olmak üzere İslamin Arapça olarak kaleme alınmış temel kaynaklarından istifade etme imkânına sahip olacaklardır.
Dersin İçeriğiArapça dil bilgisi, okuma, anlama ve pratik becerilerini geliştirmeye yönelik kitaplardan seçilen konular ve Hazırlanmış olan ders notları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Arap dili ve edebiyatına ait literatürdeki edebîyatı bilir.1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Arap dili ve edebiyatına ait klasik kaynakları tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ3Arap dili ve edebiyatına ait modern kaynakları tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ4 Arap dili ve edebiyatına ait kaynakları nasıl kullanacağını bilir.1, 2, 3, 4A
ÖÇ5Arap dili ve edebiyatına ait literatürdeki edebîyatı bilir.1, 2, 3, 4A
ÖÇ6Arap dili ve edebiyatına ait klasik kaynakları tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ7 Arap dili ve edebiyatına ait modern kaynakları tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ8Arap dili ve edebiyatına ait kaynakları nasıl kullanacağını bilir.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTeşbih
2. HaftaTeşbih Çeşitleri
3. HaftaMecaz
4. HaftaMecaz Çeşitleri
5. HaftaBediî İlmi
6. HaftaBediî İlminin Çeşitleri
7. HaftaCinâs-İktibas
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAkd Tazmîn -Secî
10. HaftaDiğer Bediî sanatlar
11. HaftaDiğer Bediî sanatlar
12. HaftaDiğer Bediî sanatlar
13. HaftaMuhassinat-ı Maneviyye
14. HaftaMuhassinat-ı Maneviyye
15. HaftaMuhassinat-ı Maneviyye
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDr. Şeyh Abdul Hadi el-Fadhli, Telhisu'l-Belaga, Darul'-Kutubi'-Arabi.
Diğer KaynaklarEl-Hatibu'lKazveyni, el-İzah fi Ulumi'l-Belagah, 2002
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi11.009.0099.0000
3Ara Sınav1.0015.5015.5000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"