Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Düşüncesinin Kelami BoyutlarıTİB 5092016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Metin YURDAGÜR
Dersi VerenlerProf. Dr. Turan KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; Kelam İlmi’nin doğuşu, tanımı, konusu ve kaynakları hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.
Dersin İçeriğiBu dersin genel amacı; Kelam İlmi’nin doğuşu, tanımı, konusu ve kaynakları hakkında öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kelama yöneltilen eleştirileri tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Kelama eleştiri yapan bilim adamlarını tanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ3Yeni ilm-i kelamı dönemi ve çalışmalarını tanır1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKelâm ilminin doğuşu ve alanı
2. HaftaKelamın ele aldığı temel konular
3. HaftaKelamın lehinde ve aleyhinde olanların genel tutumları
4. HaftaAhmed b. hanbelin itikadi konulardaki genel tutumu ve kelam eleştirisi
5. HaftaAbdullah Ensari el-Herevînin kelam eleştirisi ve Zemmül-kelam adlı eseri
6. Haftaİbn Rüşdün kelâm eleştirisi Faslul-makal ve Menahicul-edille adlı eseri
7. Haftaİbn Hazmın itikadi konulardaki genel tutumu ve el-Fasl adlı eserindeki kelam eleştirileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFahruddin er-Râzî´nin kelama yönelttiği eleştiriler
10. Haftaİbn Teymiyyenin itikadi konulardaki metodolojisi ve kitaplarındaki kelam eleştirileri
11. HaftaGazzâlînin itikadi konulardaki izlediği metodoloji ve kelama yönelttiği eleştiriler
12. Haftaİbn Haldûnun ilim anlayışı ve Kelâm ilmine yönelttiği eleştiriler
13. HaftaMuhammed İkbalın düşünce dünyası ve kelâm eleştirisi
14. HaftaFazlurrahmanın düşünce dünyası ve Kelama yönelttiği eleştiriler
15. HaftaKelamın yeniden inşası konusunda ileri sürülen eleştiriler ve genel bir değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhmed b. hanbel, er-Red alel-Cehmiyye;
Diğer KaynaklarAbdullah el-Ensarî, Zemmul-kelâm; İbn Rüşd, Faslul-makal ve el-Keşf an Menâhicil-edille;
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"