Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam ve Para TeorisiİİH 6042016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Abdulaziz BEKİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Abdulaziz BEKİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam bilgi üretiminde paranın yeri ve bu çerçevede üretilmiş bilgiyi tanıma ve buradan hareketşe yeni bir yaklaşım sergileme.
Dersin İçeriğiİslam nazarından para ve işlevinin tarihi, dini konumu ve kullanım sahalarının tanınması ile İslam bilgi sisteminde para ile ilgili üretilen bilginin ele alınması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam bilgi sisteminde para ve buna tealluk eden bilgi birikimini elde eder.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ2Paranın İslam nazarından gücü ve kullanımının sınır ve tarihsel evrimini takip eder.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ3Zaman, mekan ve şartlar bağlamında para ve işlevselliğini kavrar.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ4Pozitif ve negatif yönleriyle İslam çerçevesinden paranın durumunu irdeler.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ5Modern dönem para algısını ve tarihi seyirde İslami düşünce sisteminde para işlem ve yaklaşımlarını nass ve İslami bilgi birikimi perspektifinden eleştirirerek yeni bilgiler üretebilir.1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPara ve Tarihçesi
2. Haftaİslam tarihinde para: tarihçe
3. Haftaİslam Tarihinde para: kullanım
4. Haftaİslam Tarihinde para: Çeşit ve basım.
5. HaftaPara ile ilgili fıkhi hükümler: Tedavül, belirleme ve sınırlılıklar.
6. HaftaPara ile ilgili fikhi hükümler: Faiz ve şüpheli işlemler
7. HaftaPara ile ilgili fikhi hükümler:
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaNass merkezli tahliller: Para ile ilgili meselelerde referans gösterilen ayetler.
10. HaftaNass merkezli tahliller: Para ile ilgili meselelerde referans gösterilen hadisler.
11. HaftaNass merkezli tahliller: Para ile ilgili meselelerde referans gösterilen akli deliller.
12. HaftaKarşılaştırmalar: Modern para ve İslami para anlayışı
13. HaftaKarşılaştırmalar: Modern ve İslam bilgi sistemlerinde Paranın değeri ve çeşitliliği.
14. HaftaKarşılaştırmalar: Hak nazariyesi bakımından modern ve İslam bilgi üretim sistemlerinde para.
15. HaftaNass ve usul merkezli bir okumayla paranın kullanımının yeniden ele alınması.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers Notları Fıkhu'l-mukaran.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi11.008.0088.0000
3Ara Sınav1.0024.5024.5000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0027.0027.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"