Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojiye GirişPSK 1072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr. Durmuş ÜMMET
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders katılımcılarına psikoloji bilimine genel bir giriş sunar. Ders, genel olarak ve iş yaşamında insan davranış ve tutumlarına, öncülleri, sonuçları ve temelinde çalışan süreçleri ile birlikte, bir rehber sunmak üzere tasarlanmıştır. Ders bunun yanında iş yaşamı ve yönetimin insani boyutu hakkında değerli çıkarımlar sunar.
Dersin İçeriğiDers, psikolojinin bir bilim olarak gelişimi, temel kavramları, alt alanları, disiplinler arası ilişkileri hakkında yetkinlik sağlamakla birlikte katılımcılarına insan davranışı, bilinci, algısı, motivasyonu, öğrenmesi, kişiliği, kişiler arası dinamikleri ve çevresi ile ilişkisi hakkında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojinin kuramsal (örn., bilişsel, sosyal psikoloji) ve uygulamalı alanlarını (örn, sağlık psikoloji) tanımlayabilecektir.1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ2Psikolojinin temel bilimsel teori ve yaklaşımları (örn. davranışsal, bilişsel) hakkında bilgi sahibi olacaktır.1, 2, 3, 4, 14A
ÖÇ3Psikolojide kullanılan araştırma metotlarının neler olduğunu öğrenecektir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ4Psikoloji teori ve araştırmalarının farklı alanlara nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ5insan davranışın altında yatan farklı temelleri (örn. fizyolojik, sosyal) açıklayabilecektir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ6Psikolojide kullanılan bilimsel dili öğrenecek ve kullanabileceklerdir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ7Psikoloji çalışılmalarında uygulanması gereken etik kuralların neler olduğunu öğrenecektir.1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikoloji Bilimi: Tanımı, Amacı, Uygulama Alanları, Temel Kavramlar
2. HaftaPsikoloji Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3. HaftaPsikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar
4. HaftaDavranışın Biyolojik Temelleri
5. HaftaDuyum ve Algı
6. HaftaÖğrenme ve Bellek
7. HaftaGüdü, Motivasyon, Duygular
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGelişim Dönemleri
10. HaftaKişilik ve Kişilik Kuramları
11. HaftaBilişsel Psikoloji
12. HaftaSosyal Psikoloji
13. HaftaPsikolojik süreçlerimizi etkileyen kültürel etmenler
14. HaftaKültüre Duyarlı Psikoloji
15. HaftaKapanış ve Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGerrig, R.J. ve Zimbardo, P. G. (2015). Psikoloji ve Yaşam (Çev. Gamze Sart). İstanbul: Nobel Yayınları.
Diğer KaynaklarAmbridge, B. (2014). PSY-Q (Çev. Murat Sağlam). İstanbul: Domingo.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.004.0056.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama9.004.0036.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"