Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları RPD 3082016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak insanların farklı ihtiyaçları hakkında toplumda bir farkındalık ve hassasiyet geliştirir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ2Danışmanlıkta temel çalışmaları ve dönüm noktalarını kavrar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ3Danışmanlık prensip ve tekniklerini farklı durumlara göre uygular1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ4Danışmanlık prensip ve teknikleriyle ilgili güncel olayları tartışır1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ5Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak, sosyal ve duygusal olaylara cevap verir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik Danışmanlık Kuramlarına Giriş
2. HaftaPsikolojik Danışmanlık İlkeleri, Etik Değerler vb. genel prensipler.
3. HaftaPsikanalitik yaklaşımda Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Freud ve Psikanaliz)
4. HaftaNeoanalitik Yaklaşımlar ve Carl Gustav Yung’un Yaklaşımı
5. HaftaBireysel Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Adler)
6. HaftaBirey Merkezli Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Carl Rogers)
7. HaftaVaroluşçu Psikoterapi Yaklaşımında Kuram ve Teknikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGestalt Yaklaşımında Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Fritz Perls)
10. HaftaTransaksiyonel Analizde Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Eric Berne)
11. HaftaAkılcı-Duygusal Terapide Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Albert Ellis)
12. HaftaDavranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
13. HaftaBilişsel Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
14. HaftaÇözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi
15. HaftaKültüre Duyarlı Psikoterapi Yaklaşımları ve Psikolojik Danışma Alanındaki Son Gelişmeler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1 / Corsini J. Raymond ve Danny Wedding. Modern Psikoterapiler, Kaknüs Yayınları. 2012. 2 / Ersin Altındaş ve Mücahit Gültekin, Psikolojik Danışma Kuramları. Aktüel Yayınları. 2005
Diğer Kaynaklar1/ Sharf S. Richard. Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar. 2014, Nobel Yayınları. 2 / Murdock L. Nancy. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla, 2014. Nobel Yayınları. 3 / Burger, Jerry, M., 2006, Kişilik. İstanbul: Kaknüs. 4 / Yazgan İnanç, Banu & Yerlikaya, Esef Ercüment, 2009, Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi. 5 / Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, İstanbul: Metis. 6 / Donna Ashcraft, 2009, Kişilik vaka incelemeleri. İstanbul: Kaknüs.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev11.004.0044.0000
6Uygulama14.002.0028.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"