Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mesleki Rehberlik ve Danışma RPD 3032016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Prof. Dr. Ramazan ABACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mesleki danışmanlıkta kullanılan yöntemleri ve testleri öğrenmek ve uygulamaya dönük beceriler kazanmak
Dersin İçeriğiMesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mesleki rehberliğin temel kavramlarını öğrenir1, 2, 3, 12A, C, F
ÖÇ2Mesleki rehberlikte etik kuralları bilir1, 2, 3, 12A, C, F
ÖÇ3Karakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkilerini Bilir1, 2, 3, 12A, C, F
ÖÇ4Eğitsel Derecelendirmeye Göre Mesleki Gelişim Süreci ve Hizmetlerini Bilir1, 2, 3, 12A, C, F
ÖÇ5Mesleki rehberlik süreçlerini bilir ve uygular1, 2, 3, 12A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMesleki Rehberlikte Temel Kavramlar
2. HaftaMesleki Rehberliğin Varsayımları
3. HaftaMesleki Rehberliğin Prensipleri
4. HaftaMesleki Rehberliğin Yöntem ve Teknikleri
5. HaftaKarakter Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkileri
6. HaftaMeslekler Hakkında Bilgi ve İmkânlar 1
7. HaftaMeslekler Hakkında Bilgi ve İmkânlar 2
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKariyer Gelişiminin Belirlenmiş Alanlarında Proje Geliştirme
10. HaftaMesleki Rehberlik Hakkında Bilgi Verme
11. HaftaEğitsel Derecelendirmeye Göre Mesleki Gelişim Süreci ve Hizmetleri
12. HaftaMesleki Rehberlikte Bilgi Toplama Hizmetleri
13. HaftaMesleki Testler Hakkında Bilgi Verme
14. HaftaMesleki Rehberlikte Değerlendirme
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKuzgun Y. (2000). Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara Yeşilyaprak, B. (2010). Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı. Nobel Yayınları.Ankara.
Diğer Kaynaklar-
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Kısa Sınav 120
2Kısa Sınav 220
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama11.004.0044.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"