Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları RPD 3082016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tüm psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını, ilkelerini, tekniklerini, insan doğasına bakışını ve danışma sürecini açıklayabilir.1, 2, 3A
ÖÇ2Çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örnekleriyle tartışışır1, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKişilik Nedir?/Kişilik araştırma yöntemleri
2. HaftaPsikanalitik Kuram : Freud
3. HaftaNeo-Psikonalitik Kuramlar 1: Adler
4. HaftaNeo-Psikonalitik Kuramlar 2: Jung
5. HaftaNeo-Psikonalitik Kuramlar 3: Erikson
6. HaftaNeo-Psikonalitik Kuramlar 4: Horney
7. HaftaTrait (Ayırıcı Özellik) Kuramı: Allport
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBiyolojik Kuram: Eysenck /Evrimsel Kişilik Psikolojisi
10. Haftaİnsancıl Yaklaşım 1: Maslow
11. Haftaİnsancıl Yaklaşım 2: Rogers
12. HaftaDavranışçı Kuram: Watson Skinner
13. HaftaSosyal Öğrenme Kuramı: Bandura-Rotter
14. HaftaBilişsel Kuram: Kelly
15. HaftaBilişsel Kuram: Ellis
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1 / Corsini J. Raymond ve Danny Wedding. Modern Psikoterapiler, Kaknüs Yayınları. 2012. 2 / Ersin Altındaş ve Mücahit Gültekin, Psikolojik Danışma Kuramları. Aktüel Yayınları. 2005
Diğer Kaynaklar1/ Sharf S. Richard. Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar. 2014, Nobel Yayınları. 2 / Murdock L. Nancy. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla, 2014. Nobel Yayınları. 3 / Burger, Jerry, M., 2006, Kişilik. İstanbul: Kaknüs. 4 / Yazgan İnanç, Banu & Yerlikaya, Esef Ercüment, 2009, Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi. 5 / Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, İstanbul: Metis. 6 / Donna Ashcraft, 2009, Kişilik vaka incelemeleri. İstanbul: Kaknüs.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"