Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mesleki Rehberlik ve Danışma RPD 3032016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Ahmet ŞİRİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mesleki danışmanlıkta kullanılan yöntemleri ve testleri öğrenmek ve uygulamaya dönük beceriler kazanmak
Dersin İçeriğiMesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mesleki rehberliğinin ve kariyer danışmanlığının amaçları ile, konu ile ilgili temel kavramları hatırlar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ2Mesleki rehberlik çalışmalarını planlamada gelişimsel ihtiyaçlarauygun program yapar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ3Meslek seçimini etkileyen etmenleri iyi ve doğru değerlendirme yoluyla kariyer danışmanlığı sürecini yönetir 1, 4, 12A, C
ÖÇ4Meslek seçimine dönük olarak öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını çok yönlü değerlendirir. 1, 4, 12A, C
ÖÇ5Temel eğitim ve ortaöğretim sürecinde mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı çalışmalarını planlar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ6Öğrencilerde meslek seçimine dönük olarak ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını farkındalık ve motivasyon sağlar. 1, 4, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı tanım, amaç ve önemi Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek seçimi ve iş yaşamı Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığının tarihsel gelişimi
2. HaftaKariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler.
3. HaftaÖzellik Faktör Uyumlu Kuramlar: Özellik Etmen Kuramı İş Uyumu Kuramı Holland (Tipoloji Kuramı)
4. HaftaPsikodinamik yaklaşımlar
5. HaftaGelişimsel Yaklaşımlar: Ginzberg ve Arkadaşları Super-Yaşam Alanı Gottfredson-Daraltma Uzlaşma kuramı
6. HaftaSosyal ve Bilişsel yaklaşımlar
7. HaftaYeni Yaklaşım ve Modeller
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKariyer danışmanlık süreci: Kariyer danışmanlığı Teknikleri
10. HaftaKariyer eğitim programları
11. Haftaİlköğretimde mesleki rehberlik
12. HaftaOrtaöğretimde mesleki rehberlik ve kariyer planlama,
13. HaftaKariyer danışmanlığında değerlendirme
14. HaftaFormal ve informal değerlendirme
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKuzgun Y. (2000). Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara Yeşilyaprak, B. (2010). Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı. Nobel Yayınları.Ankara.
Diğer Kaynaklar-
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.5032.5000
Toplam İş Yükü189.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)189.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"