Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPD 2012016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Dersi Verenler(Ayrıldı) Prof. Dr. Ramazan ABACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı psikolojik danışmanlık alanını ve temel konularını öğrenciye tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiPsikolojik danışmanlık alanının temel konuları, tarihi, dalları, araştıma yöntemleri, teori ve pratikleri, etik
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temellerini anlatır. Öğrenciler rehberliğin amaçlarını saptar. Öğrenciler rehberliğin ilkelerini tanır. Öğrenciler rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetlerini betimler. Öğrenciler psikolojik danışmanlık 1, 2, 3, 4, 5, 8A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRehberlik ve psikolojik danışmanlığa giriş
2. HaftaRehberlik ve psikolojik danışmanlıkta temel kavramlar
3. HaftaRehberlik ve psikolojik danışmanlığın tarihsel gelişimi
4. HaftaRehberlik ve psikolojik danışmanlığın amaçları ve ilkeleri
5. HaftaRehberlik ve psikolojik danışmanlıkta başlıca hizmet türleri
6. HaftaPsikolojik danışmanın rolleri
7. HaftaMesleki Rehberlik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitsel rehberlik
10. HaftaKişisel-Sosyal rehberlik
11. HaftaPsikolojik Danışmanlık Ve Rehberliğin Etik Kuralları
12. HaftaPsikolojik Danışmanlık Ve Rehberlikte Değerlendirme Bireyi Tanıma Teknikleri
13. HaftaPsikolojik Danışmanlık Ve Rehberlikte Değerlendirme Bireyi Tanıma Teknikleri
14. HaftaOkul rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının hazırlanması
15. HaftaTürkiye'de rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yapısı ve personel
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSamuel T. G., A Comprehensive Proffesion Counseling, Ceviri Editörü: Nilifer V. A., Psikoloji Danisma Kapsamli Bir Meslek, Npbel Yayin 2013
Diğer Kaynaklar1. Windy D., Andrew R., Key Issues for Counselling in Action, 2nd Edition ( Psikoloji Danisma Uygulamalarinda Temel Konular, Ceviri Editörü: Füsun Akkoyun, Nobel Yayin 2014) 2. Editör: Gürhan C., Psikolojik Danisma ve Rehberlik, 2014, Pegem Akademi 3. Tim B., Psikoloji Danisma Uygulamalarinda Etik ve Standartlar, Ceviri Editörü, Binnur Y., 2013, Nobel Yayin
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0032.0032.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü189
Toplam İş Yükü / 25 (s)189 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"