Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gelişim PsikolojisiFRM 1112016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, (Ayrıldı) Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelişim psikolojisi dersinin amacı gelişim psikolojisinin temel kavram, ilke ve teknikleri, bilim-gelişim psikoloji-araştırma yöntemleri, bebek ve çocuklarda bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişimi alanlarının tanıtılması ve açıklanması ile ergenlik dönemine geçiş ve bu dönemin genel özellikleri konularını ele almaktır
Dersin İçeriğiGelişim psikolojisi dersinin amacı gelişim psikolojisinin temel kavram, ilke ve teknikleri, bilim-gelişim psikoloji-araştırma yöntemleri, bebek ve çocuklarda bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişimi alanlarının tanıtılması ve açıklanması ile ergenlik dönemine geçiş ve bu dönemin genel özellikleri konularını ele almaktır
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gelişimde önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar.1, 2, 12A, C
ÖÇ2Gelişimde yaşam boyu bakış açısının ayırıcı özelliklerini özetler. 1, 2, 12A, C
ÖÇ3İnsan gelişimiyle ilgili temel kuramları açıklar. 1, 2, 12A, C
ÖÇ4Yaşam boyu gelişim araştırmalarının nasıl yapıldığını açıklar. 1, 2, 12A, C
ÖÇ5Gelişim dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişiklikleri açıklar. 1, 2, 12A, C
ÖÇ6Gelişimin genetik temellerini ve kalıtım-çevre tartışmasını açıklar.1, 2, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGelişim kuramları Yaşam boyu gelişimde araştırma
2. HaftaGelişimin genetik temelleri Kalıtım ve çevre etkileşimi
3. HaftaDoğum öncesi gelişim ve doğum
4. HaftaBebeklikte fiziksel gelişim
5. HaftaBebeklikte fiziksel gelişim
6. HaftaBebeklikte sosyoduygusal gelişim
7. Haftaİlk çocuklukta fiziksel gelişim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİlk çocuklukta bilişsel gelişim
10. Haftaİlk çocuklukta sosyoduygusal gelişim
11. HaftaOrta ve geç çocuklukta fiziksel gelişim
12. HaftaOrta ve geç çocuklukta bilişsel gelişim
13. HaftaOrta ve geç çocuklukta sosyal gelişim
14. HaftaOrta ve geç çocuklukta duygusal gelişim
15. HaftaGenel Değerlendirme ve ödev teslimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Aydın, B. (2005). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım. • Deniz, M. E. (2015). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Maya Akademi. • Deniz, M. E. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Maya Akademi. • Garder, M. J. Ve Gardiner, H. W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yayına Hazırlayan: Bekir Onur). Ankara: İmge Kitabevi. • Yazgan İnanç, B., Bilgin M. ve Kılıç Atıcı M. (2004). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Diğer Kaynaklar• Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi. • Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi. Çeviri editörü: G. Yüksel, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar.X
PÇ2Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.X
PÇ3Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir, bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.X
PÇ4Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.X
PÇ5Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.X
PÇ6Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.X
PÇ7Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.X
PÇ8Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.X
PÇ9Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.X
PÇ10Bireylerin mesleki gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.X
PÇ11Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.X
PÇ12Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.X
PÇ13Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular..X
PÇ14Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.X
PÇ15Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0027.0027.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü189
Toplam İş Yükü / 25 (s)189 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"