Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ailede Değer EğitimiADE 5202016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spiritual, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgiler içermektedir.
Dersin İçeriğiBir değerler sistemi olarak aile. Aileyi ayakta tutan değerler. Ailede ortak değerlerin yaşanması ve korunması. Ailede çocuklara değerlerin öğretimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Aile danışmanlığı bağlamında bir değerler sistemi olarak aileyi tanır ve tanımlar1, 2, 3, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ2Aileyi ayakta tutan değerlerin psikolojik temellerini ve fonksiyonlarını bilir.1, 2, 3, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ3Değerleri öğreten ebeveyn rollerini, yeterliklerini öğretim yaklaşımlarını tanımlar.1, 2, 3, 10, 12, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDeğerlerin kökeni ve insanın değeri
2. HaftaBir değerler sistemi olarak aile
3. HaftaDeğerler hiyerarşisi ve değerler psikolojisi
4. HaftaAileyi ayakta tutan değerler (Dini, ahlaki, politik, ruhsal vb.)
5. HaftaModern ve popüler değerler karşısında aile
6. HaftaAile danışmanlığı modellerinde değerler yaklaşımları
7. HaftaDinî ve geleneksel değerler ve aile
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAilede ortak değerlerin yaşanması ve korunması
10. HaftaDeğerler eğitiminde anne baba rolleri ve yeterlikleri
11. HaftaAilede değerler eğitimi yaklaşımları ve yöntemleri
12. HaftaDeğerler öğretiminde değerler çatışması ve sık karşılaşılan problemler
13. HaftaDeğerler öğrenim sürecinde çocukların problemleri ve çözüm yolları
14. HaftaTürk ailesinde değerler ve değer problemleri
15. HaftaTürk ailesinde değerler ve değer problemleri ve çözüm önerileri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAilede Değerler Eğitimi (M. Zeki Aydın)
Diğer KaynaklarDeğerler Psikolojisi (Hayati Hökelekli) Teorik ve pratiğe değerler eğitimi (Ed. Mustafa Köylü)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.005.0070.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama14.001.0014.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"