Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mali Tablolar AnaliziISL 5182016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mustafa UÇAR
Dersi VerenlerProf. Dr. Mustafa UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Mali Tabloları tanıyıp, mali tabloların neyi ifade ettiklerini anlamak.
Dersin İçeriği1 Finansal Tablo Analizinin Gereği 2 BİLANÇO 3 Gelir Tablosu 4 Satışların Maliyeti Tablosu 5 Fon ve Nakit Akış Tabloları 6 Yatay Karşılaştırmalı Analiz 7 Eğilim (Trend) Analizi 8 Yüzdelerle Analiz 9 Oran Analizleri 10 Karlılık Analizleri 11 İşletme Değeri ve Kaldıraç Analizleri 12 Vaka Analizi 13 Uygulama Örnekleri 14 Sektörel Analizler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mali Tablolara bakarak işletmenin durumu ve geleceği hakkında bilgi sahibi olmak.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14A, C, F
ÖÇ2Mali Tablolara bakarak işletmenin durumu ve geleceği hakkında bilgi sahibi olmak.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFinansal Tablo Analizinin Gereği
2. HaftaBİLANÇO
3. HaftaGelir Tablosu
4. HaftaSatışların Maliyeti Tablosu
5. HaftaFon ve Nakit Akış Tabloları
6. HaftaYatay Karşılaştırmalı Analiz
7. HaftaEğilim (Trend) Analizi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYüzdelerle Analiz
10. HaftaOran Analizleri
11. HaftaKarlılık Analizleri
12. Haftaİşletme Değeri ve Kaldıraç Analizleri
13. HaftaVaka Analizi
14. HaftaUygulama Örnekleri
15. HaftaSektörel Analizler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMustafa Uçar, İsmail Aydemir; Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunulması, Datasoft Yayınları, Adem Çabuk, vd; Finansal Tablolar Analizi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayını, 2013,
Diğer KaynaklarMali Tablolar Sunumları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.X
PÇ2İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.X
PÇ3 Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ4İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).X
PÇ5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.X
PÇ6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).X
PÇ7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).X
PÇ8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.X
PÇ10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü187
Toplam İş Yükü / 25 (s)187 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"