Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası FinansISL 6102016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan EROL
Dersi VerenlerProf. Dr. Turan EROL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası finans ve finansal yönetim teori ve pratiğini en son gelişmeler ışığında öğrencilere aktarabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında uluslararası finans ve finansal yönetimin temel taşları son gelişmeler ışığında ortaya konulacaktır. Böylece şirketler, hükümet ve finansal kesim için uluslararası finansal yönetimin değişik boyutları ayrıntılı incelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1firma çeşitleri ve hane halkı davranışları ve piyasa mekanizması1, 2, 3A, C
ÖÇ2Üretim faktörleri arasında seçimin ölçülmesi1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3Girdi faktörlerin değerlendirilmesi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ4oyun teorisi ve mahkum ikilemi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ5yoksulluk, gelir dağılımı ve lorenz eğrisi-teorisi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ6dışsallıklar ve kamu müdahalesinin önemi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ7Para ve finans piyasaları1, 2, 3, 4A, B
ÖÇ8Derecelendirme kuruluşlalrı1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaKüreselleşme ve Çok uluslu ŞirketlerUnite 1
3. HaftaDöviz PiyasasıUnite 2
4. HaftaVadeli Piyasalar ve İşlemler Döviz RiskiUnite 3
5. HaftaÖdemeler DengesiUnite 4
6. Haftaöviz Kuru SistemleriUnite 5
7. HaftaQuiz 1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaInterest Rate ParityUnite 6
10. HaftaSpekülasyon ve Risk Döviz PiyasasıUnite 7
11. HaftaSatın alma gücü paritesi Ve Reel Döviz KurlarıUnite 8
12. HaftaPara piyasalarındaki tartışmalar, Reel Kur Riskinin Ölçülmesi ve YönetilmesiUnite 9
13. HaftaQuiz 2
14. HaftaÖdev teslimi ve tartışma
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMudura, International Financial Management, 11th Edition.
Diğer KaynaklarSeyidoğlu, Uluslar arası Finans
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulamak, uyarlamak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.X
PÇ2İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.X
PÇ3 Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ4İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).X
PÇ5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.X
PÇ6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).X
PÇ7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).X
PÇ8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.X
PÇ10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0030.0030.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"