Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kur'an Semantiği ve HermenötiğiTİB 6302016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dikey (târihî) ve yatay (tasvîrî) metotlarla, klâsik dil bilimlerinden Belâğat ile modern Dilbilim’in Anlambilim dalının buluşturulmasıyla oluşturulacak bir dilsel zemin üzerinde, eski luğavî tefsir ekolünün çalışmaları başta olmak üzere, tefsir kaynaklarındaki dil kültüründen seçilecek örnekler üzerinde, klâsik bilgi ve tespitlerin modern yöntem ve tekniklerle yeniden değerlendirilmesi metoduyla, Kur’ân’ın bedensel ve ruhsal yapısıyla insan için amelî ve nazarî yönleriyle evrensel bir dînî sistem kurarken dili nasıl mûcizevî biçimde kullandığını incelemeye çalışır.
Dersin İçeriğiSemantik yöntem üzerinden Kur'anî kelime ve kavramların geçirdiği süreçler takip edilip sağlıklı bir anlamlandırma faaliyeti üzerinde çalışmaya yoğunlaşma
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dil, düşünce ve inanç gibi evrensel nitelikli insânî olguları, benzerlikleri ve farklılıklarıyla genel olarak kavrayabilme.1, 3, 4A, C
ÖÇ2Hem düşünce için hem de din için dilin önemini kavrayabilme.1, 3, 4A, C
ÖÇ3Arapça’nın Kur’ân sâyesinde nasıl bir kültür ve medeniyet dili niteliğini kazandığını anlayabilme.1, 3, 4A, C
ÖÇ4Kur’ân’ın i’câzının, onun edebî özelliklerinden kaynaklandığını ve hem lâfız hem de muhtevâ olarak mucize oluşunu kavrayabilme1, 3, 4A, C
ÖÇ5Belâğat ilmiyle Anlambilim’in ortak noktalarını görerek, Kur’ân’ı anlama ve yorumlama yolunda her iki disiplinden de önemli kazanımlar elde edebilme.1, 3, 4A, C
ÖÇ6Dil, insan ve dinde mevcut olan ikili hakîkatlerden hareketle, Kur’ân, Arap dili ve İslâm dîni çerçevesinde oluşan dünya görüşünü, ana çizgileriyle kavrayabilme1, 3, 4A, C
ÖÇ7Dil, insan ve dinde mevcut olan ikili hakîkatlerden hareketle, Kur’ân, Arap dili ve İslâm dîni çerçevesinde oluşan dünya görüşünü, ana çizgileriyle kavrayabilme1, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Olarak Semantik: Tanımı, Tarihçesi, Akımları
2. HaftaGenel Olarak Semantik: Çalışma Alanları, Metodları
3. HaftaKur’ân’ın Kelime Semantiği: “Kelime”nin Anatomisi
4. HaftaKur'ân’ın Kelime Semantiği: “Anlam”ın Anatomisi
5. HaftaKur'ân’ın Kelime Semantiği: “Kelime”nin Anlam Özellikleri
6. HaftaKur'ân’ın Kelime Semantiği: Kelime’de Anlam Değişmeleri
7. HaftaKur'ân’ın Kelime Semantiği: Söz Sanatı Sayılan Anlam Olayları (İlm-i Beyân): Teşbîh
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKur'ân’ın Kelime Semantiği: Söz Sanatı Sayılan Anlam Olayları (İlm-i Beyân): Mecâz (Aktarma), Kinâye
10. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Geleneksel İncelemeler (İlm-i Meânî): Cümle, Tanımı, Çeşitleri
11. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Geleneksel İncelemeler (İlm-i Meânî): İsnâd, Müsnedün ileyh, Müsned, Takdîm ve Te’hî
12. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Geleneksel İncelemeler (İlm-i Meânî): Vasl ve Fasl, Zikr ve Hazf, Kasr (Tahsîs)
13. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Geleneksel İncelemeler (İlm-i Meânî): Îcâz, İtnâb, Müsâvât; Tatvîl ve Haşv
14. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Modern İncelemeler: Cümle Semantiğinin Araştırma Konuları
15. HaftaKur'ân’ın Cümle Semantiği: Cümle Anlamı Üzerindeki Modern İncelemeler: Cümle Semantiği Akımları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil –Ana Çizgileriyle Dilbilim-, I-III, Ankara 2000 2.. Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul 1998 3. Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul 1998
Diğer Kaynaklar4. F. R. Palmer, Semantik –Yeni Bir Anlambilim Projesi-, Ankara 2001 5. Ahmed Muhtâr Ömer, İlmü’d-Delâle, Kuveyt 1983 Kavramlar, İstanbul 1990 10. Toshihiko Izutsu, Kur'ân’da Allah ve İnsan, Ankara tsz. 11. Toshihiko Izutsu, Kur'ân’da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar, İstanbul tsz. 12. Ebu’l-A’lâ Mevdûdî, Kur'ân’a Göre Dört Terim, İstanbul 1991 13. Dücane Cündioğlu, Kur'ân’ı Anlamanın Anlamı, İstanbul, 1995
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"